Ocenení košickí Česi

Dňa 4. júna sa v Černínskom paláci v Prahe zišli ako už každoročne laureáti Ceny Jana Masaryka (Gratias agit 2002), ktoré udeľuje Ministerstvo zahraničných vecí ČR jednotlivcom i organizáciám za šírenie dobrého mena Českej republiky v zahraničí.

Tentoraz ocenili desať jednotlivcov z celého sveta a tri organizácie: spolok Karolinum (absolventi Karlovej univerzity pôsobiaci v zahraničí), Zväz Čechov v Chorvátsku a košickú regionálnu organizáciu Spolku Čechov na Slovensku. Česi v Košiciach patria k najaktívnejším - pripravujú množstvo zaujímavých akcií, ktoré propagujú českú kultúru, históriu i súčasnosť na Slovensku.

Iniciovali napríklad postavenie sochy Josefa Švejka na železničnej stanici v Humennom, obnovenie pamätníkov legionárov z roku 1919 na štyroch miestach v okolí Košíc a vydali tiež publikáciu, ktorá je sprievodcom po týchto pamätníkoch. Pravidelne pracujú s mládežou, ktorá v Košiciach navštevuje špeciálne jazykové kurzy či český spevokol. Cenu Jana Masaryka prebrala predsedníčka košickej organizácie Dagmar Takácsová a slávnostného aktu sa zúčastnila aj predsedníčka Českého spolku na Slovensku a šéfredaktorka časopisu Česká beseda Helena Miškufová.

V každom prípade by tieto ocenenia, ktoré sú prejavom vďačnosti a úcty rodnej vlasti a nepochybne krajanov dokážu povzbudiť do ďalšej neraz náročnej činnosti, mali byť podnetom na zamyslenie príslušných inštitúcií aj na Slovensku. Tam totiž dosiaľ žiadne podobné ceny Slovákom v zahraničí neudeľujú...

(nv)

obsah | Slovenská republika