Maďarské a slovenské kraje podpísali dohodu o spolupráci

Posilniť a podporiť cezhraničnú štvorstrannú spoluprácu medzi Košickým a Banskobystrickým samosprávnym krajom a maďarskými župami Borsód-Abaúj-Zemplén a Nográd (Novohrad) je cieľom Rámcovej dohody o vzájomnej spolupráci.

Ako dnes informovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja Soňa Jakešová, regionálne samosprávy budú na jej základe spolupracovať v oblastiach hospodárskeho rozvoja, rozvoja cestovného ruchu, turistiky a dopravnej infraštruktúry. Podľa potreby budú kooperovať aj v ďalších oblastiach, ktoré patria do ich výlučnej kompetencie.

Dnes predsedovia štyroch susediacich regionálnych samospráv Rudolf Bauer, Milan Marčok, Ildikó Gyárfás a Ottó Dóra podpísali Rámcovú dohodu o spolupráci na spoločnom stretnutí v prihraničnej obci Kráľ. Dohodu už pred podpisom schválili poslanci všetkých štyroch regionálnych zastupiteľstiev.

Zmluvné strany sa dohodli na spoločnom vypracúvaní a realizácii špecifických programov a akčných plánov. Budú organizovať spoločné workshopy, výmenné programy, študijné návštevy, bilaterálne a multilaterálne konferencie, stretnutia s účasťou volených zástupcov a pracovníkov partnerských regionálnych samospráv. Vzájomne sa budú informovať o možnostiach financovania projektov cezhraničnej spolupráce z fondov Európskej únie.

SME

obsah | Slovenská republika