Čič: Kultúra je v kríze, pakultúra prekvitá

Autentická slovenská kultúra je v kríze a pakultúra prekvitá, vyhlásil vedúci Kancelárie prezidenta SR Milan Čič na členskom zhromaždení Spolku slovenských spisovateľov. Oznámila Margita Ivaničková z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.

Čič zároveň podporil apel členov spolku, v ktorom spisovatelia vyzvali prezidenta SR, parlament a vládu SR, aby odstránili ekonomickú cenzúru a odvrátili bezprostredné ohrozenie existencie pôvodnej slovenskej kultúry, osobitne autentickej slovenskej umeleckej literatúry. Podľa spisovateľov by sa vrcholné orgány Slovenska mali sústrediť na vytváranie adekvátnych podmienok pre ich slobodný a perspektívny rozvoj.

Členské zhromaždenie SSS rokovalo v Bratislave. Hlavnou témou bol aktuálny stav slovenskej kultúry s osobitným zreteľom na literatúru. Spolok existuje už 82 rokov. Registruje 403 slovenských spisovateľov. Ročne vydáva asi 20 pôvodných a prekladových titulov vo vlastnom vydavateľstve. Členské zhromaždenie je najvyšším orgánom SSS, ktoré sa schádza v dvojročných intervaloch. Okrem bilančných a programových správ volí aj nové vedenie spolku.

TASR

obsah | Slovenská republika