Rázne kroky k integrácii

V súvislosti s ambíciami Slovenska získať v tomto roku pozvanie na vstup do NATO sa v uplynulých dňoch uskutočnili dve dôležité návštevy. Rozšírená monitorovacia skupina NATO sa zoznamovala so stavom pripravenosti SR na členstvo v aliancii. Výsledky týždenného monitoringu sú podkladom pre vypracovanie správy, ktorá bude 22. marca prezentovaná na rokovaní medzi NATO a SR. Z hľadiska práce s utajovanými skutočnosťami zasa slovenský Národný bezpečnostný úrad podrobila kontrole inšpekcia Bezpečnostného úradu NATO.

Štátny tajomník MO SR Rastislav Káčer uviedol, že správa monitorovacej skupiny NATO je mimoriadne pozitívna; zrejme najlepšia spomedzi všetkých, ktoré sa nás doteraz týkali. Odzrkadľuje reálny pokrok, progres v oblasti obrany a vojenských záležitostí za minulý rok na Slovensku hodnotí mimoriadne pozitívne. Najpozitívnejším momentom pri hodnotení Slovenska bola podľa štátneho tajomníka schopnosť rezortu obrany prehodnotiť kriticky štruktúru ozbrojených síl a celkový systém obrany. V rámci tohto procesu expertné skupiny ministerstva obrany za pomoci zahraničných poradcov veľmi podrobne prehodnotili celý systém a navrhli nový plán rozvoja ozbrojených síl i novú štruktúru s výhľadom do roku 2010. Spôsob, akým Slovensko metodologicky a odborne zvládlo túto úlohu, bol hodnotený veľmi vysoko. To považuje Rastislav Káčer za najpozitívnejší moment hodnotenia.

Ako informoval Ľubomír Krupár z Národného bezpečnostného úradu, z hľadiska práce s utajovanými skutočnosťami kontrola skonštatovala, že ich ochrana je na na úrovni. V rámci dobrého hodnotenia partneri nasmerovali pozornosť NBÚ na nutné doriešenie niektorých problémov. Úsilie na skvalitnenie prípravy by sa malo podľa nich nasmerovať do legislatívneho prostredia aj do konkrétnych činností z hľadiska bezpečnostného. Ide o možnosť prehodnotiť rozsah osôb, ktoré majú preverenie zo zákona; je tiež potrebné zjednotiť postup výkonu previerok v rámci jednotlivých zložiek smerom k certifikátom NATO. Mal by sa zjednotiť aj mechanizmus a postup činností v oblasti boja s organizovaným zločinom, obchodovania so zbraňami a boja proti korupcii.

TASR

obsah | Slovenská republika