Kukan neuspel s centralizovanou propagáciou SR

Zviditeľnenie Slovenska v zahraničí rozdeľuje vládnu koalíciu. Ministrovi zahraničných vecí sa nepodarilo presadiť centralizovanú propagáciu v zahraničí.

Vláda opakovane odmietla jeho návrh na vytvorenie výboru pod gestorstvom MZV, ktorý by dal za päť miliónov vypracovať koncepciu súkromnej firme. Najväčší odpor trvá u ministra hospodárstva Pavla Ruska. "Ak hovoríme o zabezpečení komplexnej informovanosti, tak potom nemôžeme ísť s tým, že to bude nejaký výbor, ktorý bude v rezorte, ktorý bude 5 miliónov korún dávať bez akejkoľvek súčinnosti s ostatnými ministerstvami na štúdiu, ktorú nám zase niekto vypracuje," povedal Rusko. Podľa neho to musí byť súčinnosť všetkých rezortov. Práve preto, že MZV neodstránilo hlavnú námietku - zapojenie súkromnej firmy - návrh podľa Ruska neprešiel.

Minister Kukan sa nevzdáva. Vytvorenie Výboru ako poradného orgánu vlády bude presadzovať naďalej. "Všetci majú záujem, aby naša prezentácia v zahraničí bola cieľavedomejšia, aby sa lepšie využívali finančné prostriedky, len sú rôzne názory na to, aké inštitúcie by sa mali vytvoriť." S Ruskom sa dohodol na ďalších konzultáciách, keď sa im podarí zhodnúť, návrh predložia vláde. "Chceme, aby to nerobili úradníci, aby bola vytvorená skupina z vysokých politických predstaviteľov ministerstva hospodárstva, zahraničných vecí, kultúry, zo sekcie vicepremiéra Csákyho, ktorá by pripravila politické zadanie profesionálnej agentúre." Tú vyberú verejnou súťažou. Rusko však s tým má stále problémy. "Budeme ďalej rokovať. Ono to už strašne dlho trvá," priznal šéf diplomacie.

Výbor by mal zabezpečiť stratégiu prezentácie SR v zahraničí podľa návrhu súkromnej agentúry, koordinovať požiadavky rezortov, odsúhlasovať projekty a kontrolovať ich plnenie. Prizývať by mohol médiá, tretí sektor a ďalšie relevantné organizácie a združenia, tie by v ňom ale nemohli hlasovať. Jeho činnosť by mal na starosti Generálny sekretariát pri MZV. Mal by tiež právo zriaďovať pracovné skupiny. V tomto roku by naň MZV potrebovalo 5 mil. Sk z rezervy vlády, troch nových štátnych zamestnancov a sekretárku vo verejnej službe. MZV pripomína, že peniaze na vytváranie dobrého obrazu SR bude výbor potrebovať aj v budúcoročnom období.

SME

obsah | Slovenská republika