Lekári odchádzajú do Česka, pôjdu ešte ďalej na západ?

Po vstupe Slovenska do EÚ môže dôjsť k masovému odchodu lekárov do zahraničia. V členských štátoch únie ich je totiž nedostatok a sú desaťkrát lepšie platení ako u nás. Po prijatí novej smernice upravujúcej pracovný čas bude v únii chýbať až 60-tisíc lekárov.

"Len v Nemecku budú potrebovať okolo 20-tisíc nových doktorov," tvrdí Adam Kozierkiewicz, autor podrobnej správy o zdravotníctve v EÚ pre poľskú lekársku komoru. Lekár v únii môže odpracovať najviac 48 hodín za týždeň. Započítava sa mu tam aj čas, ktorý strávil čakaním na privolanie k prípadu. Aby nepresluhoval, na čas, ktorý doteraz odpracoval jeden lekár, budú musieť byť už dvaja.

"Jazyková výbava a zručnosť našich lekárov stúpajú, je teda predpoklad, že k odchodom naozaj dôjde," hovorí Ján Gajdošík zo Slovenskej lekárskej komory. Podľa neho však nedostatok lekárov na Slovensku nenastane. Skôr ako by k nemu došlo, lekárske fakulty si vychovajú nových. V súčasnosti je nadbytok lekárov. Vstupom do EÚ budú Slovákom uznané vysokoškolské diplomy, takže sa ľahko uplatnia vo všetkých jej členských štátoch. Táto možnosť láka najmä čerstvých absolventov medicíny, ktorí ešte nemajú nijaké záväzky.

"Keby sa naskytla príležitosť, išiel by som pracovať von," hovorí medik Peter Očko z Bratislavy. Slovenskí lekári zatiaľ nachádzajú uplatnenie v Čechách. Mesačne ich tam odchádza 30 až 40, teda asi 500 za rok. Prodekanka Jesseniovej lekárskej fakulty Eva Rozborilová nepopiera, že až polovica jej absolventov odchádza hned po skončení štúdia do Českej republiky.

"Keďže sa po vstupe do únie nebude môcť presluhovať, nemocnice prijímajú nových lekárov. Hovorí sa dokonca o trojzmennom pracovnom čase," vysvetľuje Tomáš Haruštiak z Bratislavy, ktorý už druhý rok pôsobí na klinike v Prahe. "Lekári patria do tej skupiny vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorá nemá problém sa zo Slovenska odsťahovať," tvrdí sociológ Michal Vašečka.

* týždenný pracovný čas v EÚ je najviac 48 hodín vrátane príslužieb

* na Slovensku sa čakanie lekára na telefóne do pracovného času nepočíta

* v Česku už stavy lekárov začali zvyšovať

* u nás sa zatiaľ žiadne zmeny nechystajú

* v únii budú potrebovať asi 60-tisíc nových lekárov

* za rok odíde do Česka asi 500 lekárov zo Slovenska

* plat lekára v Nemecku je okolo päťtisíc eur mesačne, teda desaťkrát viac ako u nás

SLÁVKA SÉLEŠOVÁ, PRAVDA

obsah | Slovenská republika