Lexa je vinný, zaplatí pol milióna

Bývalého riaditeľa SIS Ivana Lexu súd uznal vinným zo zneužitia právomocí a odsúdil ho na peňažný trest pol milióna korún. Súd prihliadal na to, že od spáchania skutku uplynulo takmer desať rokov a že Ivan Lexa je bezúhonný, doteraz nebol odsúdený za úmyselný trestný čin a svojím konaním nespôsobil SIS škodu. Preto súd dospel k záveru, že peňažný trest postačuje. Proti rozsudku sa Ivan Lexa okamžite odvolal.

Predsedníčka senátu Iveta Halvoňová pri zdôvodnení verdiktu konštatovala, že Ivan Lexa ako exšéf tajnej služby zneužil svoje právomoci, keď v roku 1995 schválil 200-tisíc amerických dolárov na materiálno-technické zabezpečenie spravodajskej akcie v súvislosti s predajom renesančného obrazu Triptych na banskobystrickom biskupskom úrade. Podľa súdu takáto akcia bola "nad rámec úloh SIS podľa vtedy platného zákona" a bývalý šéf tajnej služby vedel, že tieto peniaze nemôžu byť použité na zakúpenie umeleckých predmetov. Navyše sa následným vyšetrovaním nepotvrdilo, že existovala organizovaná skupina, ktorá chcela predať obraz nezákonne.

Súd sa nestotožnil s návrhom obžaloby úplne a prekvalifikoval skutok Ivana Lexu na trestný čin zneužitia právomocí verejného činiteľa podľa prvého, miernejšieho odseku. V tomto prípade je trestná sadzba od šiestich mesiacov do troch rokov odňatia slobody alebo peňažný trest. Senát podľa Halvoňovej zvažoval všetky tieto možnosti a dospel k záveru, že v tomto prípade postačuje peňažný trest. Jedným z dôvodov bolo aj to, že od spáchania skutku uplynulo takmer desať rokov. Súd prihliadol aj na to, že Ivan Lexa je bezúhonný, doteraz nebol odsúdený za úmyselný trestný čin a svojím konaním nespôsobil SIS škodu. Ivan Lexa po vyhlásení verdiktu vyhlásil, že napriek odsudzujúcemu verdiktu je hrdý, že sa tajnej službe a polícii vďaka súčinnostnej akcii podarilo zachrániť vzácny obraz, ktorý dnes visí v Slovenskej národnej galérii. Dnešný rozsudok odmieta a považuje ho za "politický a politicky motivovaný najmä z dôvodu, aby sa prekryla zvláštna činnosť ľudí, ktorí sú napojení na biskupský úrad". Jeho obhajca Ján Cuper sa prikláňa k názoru svojho mandanta, rozsudok označil za "politický a smiešny". "Sudkyňa chce, aby bol aj vlk sýty aj baran celý," vyhlásil Cuper.

Ak by Ivan Lexa súdom určenú sumu nezaplatil, senát určil aj náhradný trest - 12-mesačné väzenie. Ide o prvý rozsudok nad Ivanom Lexom, v ktorom ho uznal súd za vinného.

Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Ivan Lexa mal možnosť sa proti nemu odvolať a ihneď na pojednávaní to aj urobil. Jeho prípadom sa tak bude zaoberať aj krajský súd.

(mm), PRAVDA

obsah | Slovenská republika