Počet Slovákov bude v EÚ klesať

Slovensko stratí do roku 2050 takmer 12 percent obyvateľov a jeho populácia klesne z dnešných asi 5,4 milióna na 4,7 milióna. Znižovať sa bude tiež počet obyvateľov väčšiny krajín EÚ i celej únie. Vyplýva to z odhadov demografického vývoja v EÚ, ktoré dnes zverejnil štatistický úrad Eurostat.

V najbližších dvoch desaťročiach sa počet obyvateľov EÚ zvýši o viac ako 13 miliónov a k 1. januáru 2025 dosiahne 470,1 milióna oproti dnešným 456,8 milióna. Potom sa však populácia únie začne znižovať a do roku 2050 klesne o 52 miliónov na necelých 449,8 milióna.

Prírastok populácie v najbližších dvoch desaťročiach bude najmä dôsledkom čistej migrácie, pretože počet úmrtí prevýši počet novonarodených detí. Po roku 2025 už migrácia neutiahne nárast populácie a počet obyvateľov začne klesať.

Prudký pokles čaká tiež populáciu v produktívnom veku (15 až 64 rokov). Zatiaľ čo vlani tvorili takíto ľudia 67,2 percenta populácie, v roku 2050 to bude len 56,7 percenta, teda asi o 52 miliónov menej. Zníži sa tiež počet detí a mladých ľudí do 14 rokov, narastie počet obyvateľov nad 65 rokov a nad 80 rokov.

Populácia začala už vlani klesať v siedmich členských štátoch únie - na Slovensku, v Česku, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Maďarsku a Poľsku. Do roku 2025 sa pridajú Taliansko, Nemecko, Slovinsko, Portugalsko, Grécko a Španielsko. Slovensko stratí podľa Eurostatu v období 2004-50 asi 11,9 percenta obyvateľov, rovnako ako Maďarsko. Počet obyvateľov Slovenska, ktorý je dnes asi 5,4 milióna, klesne do roku 2025 na 5,2 milióna a do roku 2050 na 4,7 milióna.

Najväčšie straty zaznamenajú Lotyšsko (takmer 20 percent), Estónsko a Litva (vyše 16 percent), Česko (takmer 13 percent). Naopak počet obyvateľov sa bude zvyšovať v Luxembursku, Írsku, na Cypre a Malte.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika