SMK trvá na fakulte pre maďarskú menšinu

Samostatná fakulta pre vzdelávanie maďarskej menšiny stále nevznikla, hoci vláda jej zriadenie odporučila ešte začiatkom minulého roku a Strana maďarskej koalície (SMK) to žiadala maximálne urýchliť. "Vlečie sa to a zdá sa nám, že nie je ochota problém riešiť," povedal poslanec József Kvarda (SMK).

Nevie sa ani, kedy bude akademický senát Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre o vzniku fakulty hlasovať. Potom by ešte rozhodovala Akreditačná komisia. Trvať by jej to však mohlo aj niekoľko mesiacov. SMK pritom presadzovala, aby fakulta pôsobila už od tohto akademického roka, teda od jesene minulého roka. Vicepremiér Pál Csáky dokonca vyhlásil, že ak nebude vznik fakulty jasný do jari tohto roka, SMK bude iniciovať založenie samostatnej maďarskej univerzity, predloží zákon na jej vytvorenie a nebude sa cítiť viazaná dohodami vnútri koalície. Maďarská univerzita totiž bola pôvodnou predstavou SMK.

V tomto volebnom období však už návrh na univerzitu SMK asi nepredloží. Táto požiadavka by sa však mohla dostať do volebného programu strany a po septembri sa objaviť v Národnej rade. Podľa Kvardu "zdá sa neúčinné tlačiť zvonku na autonómny orgán", preto by bolo zrejme ľahšie zriadiť novú školu. Na univerzite momentálne pripravujú projekt fakulty. Odmietajú, že by chceli úmyselne zdržiavať. Rektor univerzity sa však pred časom vyjadril, že zriadenie školy nemá nijaké odborné opodstatnenie.

Vypracovanie dobrého návrhu trvá podľa kancelára univerzity Miloša Dovičoviča dlho. Napríklad novú fakultu sociálnych vzťahov pripravovali štyri roky. Škola by chcela, aby fakulta neslúžila len maďarskej menšine, ale aj iným národnostným skupinám. Kritici vzniku fakulty hovoria, že nie je potrebná, lebo dnešný stav postačuje. Vytvorením osobitnej fakulty by sa podľa nich znemožnil kontakt so štátnym jazykom.

Vláda pred rokom schválila, že ak škola fakultu založí, dostane na jej rozbehnutie desať miliónov. Viacerí politici to vtedy označili za pokus zasiahnuť do akademických slobôd. Vláda odporúčanie prijala, lebo SMK by inak odmietala podporiť prijatie novely ústavy. Na nitrianskej univerzite sa pre potreby maďarskej menšiny pedagógovia vzdelávajú už niekoľko desaťročí. Funguje tam aj katedra hungaristiky a tri národnostné sekcie - rómska, nemecká a maďarská. Tie sa podieľajú na organizácii výučby. Časť vyučovania je v jazyku menšín. Na škole je asi 50 učiteľov, ktorí môžu vzdelávať po maďarsky. Podľa Kvardu by však bolo treba, aby sa vychovávali aj maďarskí novinári, teológovia alebo osvetoví pracovníci. Vysoké školy výlučne na etnickom princípe sú podľa Kvardu vo svete bežné, hoci podľa prieskumu nitrianskej univerzity to nikde nie je.

(gb), PRAVDA

obsah | Slovenská republika