Maďarčina v parlamente nezaznie

Pri rokovaní v parlamente sa nebude používať maďarský jazyk. Poslanci nepodporili návrh SMK, aby člen Národnej rady mohol na pléne aj vo výboroch hovoriť svojím materinským jazykom. Proti boli KDH, SDKÚ, ANO a opozícia.

Podľa neho by mal mať poslanec NR SR právo vystúpiť v pléne v materinskom jazyku. Takúto možnosť podľa neho garantuje Ústava Slovenskej republiky a charta menšinových jazykov. Poslanci za SMK sú pripravení návrh predložiť opätovne pri rokovaní o novele v druhom čítaní na septembrovej schôdzi.

Poslanci, naopak, súhlasili, aby parlament mal možnosť zriadiť vyšetrovací výbor pre veci verejného záujmu. K HZDS sa pri tomto hlasovaní z koaličných strán pridala ANO. Zvyšné strany vládneho zoskupenia s presadením návrhu HZDS nesúhlasili. Predseda parlamentu preto v stredu prerušil hlasovanie o zákone o rokovacom poriadku. ,,Existujú pochybnosti, či zriadenie takéhoto výboru neodporuje ústave. K tejto problematike budeme ešte sedieť a pokúsime sa ju vyriešiť. Ak sa to však nepodarí, je celkové prijatie novely ohrozené," povedal Peter Miššík z SDKÚ. Nevylúčil, že o návrhu zriadiť výbor sa bude v pléne ešte raz rokovať.

Ruskova ANO však spochybňuje právo parlamentu interpretovať ústavu. ,,Neviem, kto si tu dovoľuje vykladať ústavu. Na to je Ústavný súd," zdôraznil Jirko Malchárek. Podľa neho aliancia nevidí problém v tom, aby parlament nemohol mať vyšetrovací výbor v takej podobe, ako ho HZDS navrhlo. ,,Od začiatku, čo sa hovorilo o zmene rokovacieho poriadku, sme jeho existenciu podporovali," dodal. ANO si je podľa neho vedomá, že tento výbor nemôže nahrádzať a ovplyvňovať nezávislé vyšetrovanie trestných orgánov.

Samotné zriadenie nepovažuje za ani právnik Milan Galanda. ,,Až konkrétne právomoci výboru sa dajú posudzovať, či sú v súlade s ústavou," vysvetlil. Za problém však označil voľbu jeho členov, pretože tá zvýhodňuje tú časť poslancov, ktorí navrhnú zriadiť vyšetrovací výbor.

HZDS podporilo aj Slobodné fórum, nezávislí poslanci, Smer a komunisti.

,,Je to bežný demokratický nástroj, ktorý majú aj iné parlamenty. Výbor môže vyvodzovať len politické dôsledky a zodpovednosť," povedala o jeho právomoci Zuzana Martináková (SF), ktorá svoju podporu odôvodnila aj tým, že na Slovensku sa mnohé politické kauzy nevyšetrili do konca. ,,Výbor by mohol prísť k zisteniam, ktoré by priniesli riešenie na obmedzenie napríklad tajnej služby či komu sa majú posúvať zistené informácie," spresnila. Podľa nezávislého poslanca Miroslava Abelovského treba prijať ešte osobitný predpis, ktorý presne stanoví, ako bude výbor pracovať. ,,Či bude mať vznik takéhoto výboru význam, ukáže čas. Nevylučujem, že pre nedostatok právomocí nebude mať zmysel," myslí si Abelovský.

SMK ešte nevie, či podporí konečné hlasovanie o zákone najmä po tom, čo neprešiel jej návrh používať na rokovaní materinský jazyk. ,,Budeme o tom ešte rozhodovať v klube," konštatovala Erzsébet Dolníková.

GABRIELA KALISKÁ

obsah | Slovenská republika