V Komárne otvorili maďarskú univerzitu

Univerzitu Jánosa Selyeho v Komárne slávnostne otvorili v sobotu. Podľa štátneho tajomníka ministerstva školstva Lászlóa Szigetiho je splnením sna maďarského spoločenstva na Slovensku, ktoré desaťročia čakalo na túto chvíľu.

Založenie školy bolo v programovom vyhlásení vlády. Parlament zákon o jej vzniku prijal vlani v októbri aj za pomoci Tkáčovej Ľudovej únie. Akreditačná komisia sa však k jej založeniu jednoznačne nevyjadrila. Vláda na kúpu školskej budovy už vyčlenila 50 miliónov Sk.

Do 1. ročníka škola prijme celkovo 300 študentov, 150 na ekonomickú, 130 na pedagogickú a 20 na teologickú fakultu. Štatutárom univerzity je Sándor Albert, poslanec SMK. Štatutárom bude šesť mesiacov, potom bude zvolený rektor a dekani. Do júna, keď by sa mali uskutočniť prijímacie pohovory, musia byť akreditované študijné odbory.

Univerzite je ochotná pomôcť aj maďarská vláda, ktorá zabezpečí knižnicu a informačné centrum. Na otvorení školy sa zúčastnil minister školstva Martin Fronc i jeho maďarský partner Bálint Magyar a vicepremiér Pál Csáky.

(gk), PRAVDA

obsah | Slovenská republika