Otvorili prvú maďarskú univerzitu v SR

V Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne slávnostne otvorili prvý školský rok na Univerzite J. Selyeho. Na slávnostnej ceremónii sa zúčastnil podpredseda Národnej rady SR Béla Bugár, podpredseda vlády SR Pál Csáky, ministri školstva SR aj Maďarska Martin Fronc a Bálint Magyar, maďarský veľvyslanec na Slovensku Csaba Györffy a ďalší hostia.

Poverený rektor Univerzity J. Selyeho Sándor Albert zdôraznil, že založením maďarskej univerzity sa splnil dlhoročný sen Maďarov žijúcich na Slovensku a poďakoval všetkým, ktorí sa o to zaslúžili. Poukázal na to, že prvoradým poslaním univerzity, ktorá je 25. vysokou školou na Slovensku, bude odovzdávanie vedomostí a predkami vytvorených hodnôt študentom v materinskom jazyku. Albert vyslovil želanie, aby študentov a budúcich absolventov Univerzity J. Selyeho neposudzovali nikde na svete podľa ich národnosti, ale ich vedomostí, konania a hodnôt, ktoré reprezentujú.

"Verím, že komárňanská univerzita prispeje k spolužitiu národov, bude nás spájať, a nie rozdeľovať," uviedol minister školstva Martin Fronc, pričom zdôraznil najmä spoločensko-výchovnú funkciu inštitúcie. Bálint Magyar vysoko ocenil, že slovenská vláda nielen pripustila, dovolila založenie maďarskej univerzity, ale jej vznik podporila parlamentným uznesením aj finančne.

"Dnes sme tu v Komárne, práve v roku európskej integrácie, urobili veľký európsky krok, ktorý napomôže spolužitiu národov a národností. Je to krok, ktorý sa celkom určite zapíše do histórie. Sú to veľmi hrejivé pocity," povedal o svojich dojmoch na slávnostnom otvorení univerzity Béla Bugár.

O založení Univerzity J. Selyeho rozhodol slovenský parlament 23. októbra 2003, inštitúcia bola založená 1. januára 2004 s tromi fakultami, na ktorých bude v školskom roku 2004/2005 študovať 601 poslucháčov. Na ekonomickej fakulte sa bude pripravoať 179 študentov, na pedagogickej fakulte dennou formou 165, diaľkovou formou ďalších 222 študentov. Celkom 35 študentov sa rozhodlo pre teologickú fakultu reformovanej cirkvi. Vyučovacím jazykom bude maďarský, slovenský a iné jazyky.

Slovenská vláda prispela k vzniku Univerzity J. Selyeho 100 miliónmi korún, maďarská vláda podporila vznik maďarskej univerzity čiastkou 2,2 miliardy maďarských forintov.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika