Prezident SR podpísal maďarskú univerzitu

Po dnešnom podpise prezidenta Rudolfa Schustera bude môcť v Komárne vzniknúť maďarská univerzita Jánosa Selyeho. Verejná VŠ bude mať tri fakulty - ekonomickú, pedagogickú a reformovanú teologickú.

Vyučovať sa bude v maďarčine, ale aj slovenčine a iných jazykoch. Prvých tristo študentov by mala prijať na budúci rok v septembri. Zriadenie univerzity bude stáť v tomto roku 100 miliónov korún. Ďalších 62 miliónov bude potrebných v roku 2004, v roku 2005 to bude 72 miliónov a o rok neskôr 83 miliónov. Sídliť by mala v pevnosti, ktorú využívali ako kasárne sovietske vojská.

Medzi podpísanými je aj ďalší zákon, ktorý žiadala od Slovenska Európska únia - zákon o špeciálnom súde a úrade špeciálnej prokuratúry. Obe inštitúcie budú slúžiť na boj proti korupcii a organizovanému zločinu.

Budú pod nich spadať aj poslanci, členovia vlády, štátni tajomníci, či predsedovia ústredných orgánov štátnej správy. Iné osoby budú podliehať právomoci Špeciálneho súdu v presne stanovených prípadoch, napríklad pri korupcii či založení alebo podporovaní zločineckej skupiny.

Prezident Schuster podpísal zákon aj o Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Slovensko tak môže odstrániť jeden zo štyroch vážnych nedostatkov v príprave pôdohospodárstva na vstup do Európskej únie.

Vytvorenie platobnej agentúry je nevyhnutné pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov únie priamych platieb poľnohospodárom. Schuster podpísal aj ďalších 12 noriem, novelu zákona o správnych poplatkoch vrátil parlamentu.

R. Schuster podpísal aj zákon o ochrane štátnej hranice, novelu colného zákona, zákon o životnom minime, novelu zákona o potravinách, zmenu zákona o súdnych poplatkoch a poplatkoch za výpis z registra trestov, zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov policajtov a vojakov v roku 2003, zákon o vojnových veteránoch, zákon o označení pôvodu výrobkov, novelu cestného zákona a zmenu zákona o jednorazovom príspevku politickým väzňom, informoval prezidentov hovorca Ján Füle.

(r)

obsah | Slovenská republika