Mariánska púť pritiahla pol milióna ľudí

Okolo pol milióna veriacich sa zúčastnilo na tradičnej Mariánskej púti v Levoči na východnom Slovensku. Akcia bola venovaná dvadsiatemu výročiu povýšenia pútnického kostola na baziliku, o ktorom rozhodol pápež Jan Pavol II.

Duchovný program pokračoval po celú noc a vyvrcholil nedeľnou slávnostnou odpustovou svätou omšou za účasti asi pol milióna veriacich. Spoločne s apoštolským nunciom na Slovensku Henrykom Jozefom Nowackim a spišským diecéznym biskupom Františkom Tondrom ju celebroval slovenský rodák z Ríma kardinál Jozef Tomko. Na slávnostnej svätej omši sa zúčastnil predseda vlády Slovenskej republiky Mikuláš Dzuridna, komisár Európskej únie Ján Figeľ a ďalší hostia. Premiér so sprievodom vyšiel na Mariánsku horu pešo z centra mesta, kde v priestoroch radnice privítal hostí primátor Levoče Miroslav Čurilla.

Kardinál Tomko v homílii upriamil pozornosť pútnikov na ochranu ľudského života od počatia, na posilnenie pozície manželstva a rodiny, osobitne s ohľadom na alarmujúci pokles populácie. Podľa neho práve zdravá slovenská rodina môže byť prínosom spoločnej Európy. Poukázal na slová pápeža Jána Pavla II., ktorý počas minuloročnej návštevy Banskej Bystrice zdôraznil, že aj slobode sa treba učiť. Podľa kardinála veriaci majú právo vyjadriť svoj názor verejne.

Na záver omše zaslali účastníci levočskej púte telegram pápežovi Jánovi Pavlovi II., v ktorom ho ubezpečujú o odhodlaní veriacich prevziať spoluzodpovednosť za budovanie spoločnej Európy.

Spišský diecézny biskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska František Tondra ocenil obetavosť pútnikov, z ktorých mnohí prišli na Mariánsku horu peši zo vzdialených oblastí Slovenska, aby sa tu posilnili vo viere a načerpali síl do každodenného, často nie ľahkého života.

Pešky absolvovalo asi 60-kilometrovú trasu do 300 účastníkov Mládežníckej púte Muráň - Levoča. Približne 30-kilometrovú trasu cez Vojenský výcvikový priestor Zaľubica prešla v dvoch etapách stovka účastníkov Národnej vojenskej púte zo Slovenska, Belgicka, Nemecka a Poľska. Pešie procesie prišli na Mariánsku horu z desiatok miest a obcí najmä východného Slovenska.

Podľa Tondru sa na Mariánskej hore v Levoči schádza každoročne čoraz viac veriacich, počtom je to asi desatina Slovenska.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika