Dospelí si budú môcť zvoliť ďalšie dve mená

Slovenskí občania s dvojitým štátnym občianstvom, budú môcť mať meno v podobe v súlade s právom alebo tradíciou krajiny, ktorej druhé občianstvo majú. Táto možnosť je navrhnutá v novele zákona o mene a priezvisku z dielne rezortu vnútra, ktorou sa bude zaoberať v utorok Legislatívna rada vlády. Ministerstvo týmto návrhom reaguje na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ktoré je pre členské krajiny záväzné.

Novelou Ministerstvo vnútra SR spresňuje prípady, keď na zmenu mena a priezviska nebude potrebné žiadať povolenie obvodného úradu a zmenu urobí na základe vyhlásenia matrikár. Pôjde napríklad o zmenu mena pri osvojení dieťaťa, rozvode či pri prepise cudzojazyčného mena do slovenskej pravopisnej podoby. Na obvodné úrady by mala prejsť právomoc povoľovať zmenu mena pri hanlivých, výstredných či smiešnych priezviskách.

Občania, ktorým rodičia pri zápise do matriky zapísali len jedno meno, si po dovŕšení 18. roku veku budú môcť podľa návrhu zvoliť druhé, alebo aj tretie meno. Ak tak urobia, nebude sa to považovať za zmenu mena. Novela upravuje aj pravidlá pri určovaní mena dieťaťa v prípadoch, keď sa čaká na určenie otcovstva. O zmene mena po určení otcovstva bude rozhodovať obvodný úrad, ktorý bude posudzovať či je to v záujme dieťaťa. Ak nie, zmenu nepovolí.

SME

obsah | Slovenská republika