Vláda uznala deväť jazykov za menšinové

Správu o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov na Slovensku včera schválil vládny kabinet.

Materiál informuje o prijatých opatreniach a právach občanov pri používaní menšinových jazykov. Územie, na ktorom sa používa menšinový jazyk, je pritom slovenská obec, v ktorej občania patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 percent obyvateľstva.

Minister zahraničných vecí Eduard Kukan správu predloží generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Stať sa tak malo už pred rokom, voči minuloročnému návrhu však mal zásadné výhrady vicepremiér Pál Csáky. Po zmenách Kukan predložil materiál bez rozporu. Cieľom európskej charty je vytvoriť podmienky na zachovanie a rozvoj regionálnych alebo menšinových jazykov v oblasti vzdelávania, súdnictva, štátnej a verejnej správy, médií, kultúry, hospodárskeho a spoločenského života a cezhraničnej spolupráce. V mene SR bola charta podpísaná v roku 2001 a do platnosti vstúpila v januári 2002.

(r)

obsah | Slovenská republika