Na Slovensku sa k národnostným menšinám hlási čoraz menej ľudí

Na Slovensku ubudlo obcí, v ktorých žije aspoň 20 percent občanov maďarskej, rómskej a ukrajinskej národnosti.

Kým v roku 1991 existovalo 512 obcí, v ktorých žilo aspoň 20 percent príslušníkov maďarskej menšiny, na základe posledného sčítania ľudu je to len 500 obcí.

Počet obcí, v ktorých žijú Rómovia, sa znížil z 57 na 53.

V prípade ukrajinskej menšiny sa zaznamenal pokles až o tretinu.

Počet obcí, v ktorých žije 20 percent Rusínov, naopak vzrástol zo 68 na 91.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika