Aj Slováci chcú mať kus Mesiaca

Záujem o kúpu pozemkov na Mesiaci sa v nasledujúcich rokoch ešte zvýši. To je názor odborníkov a súvisí s programom postupnej kolonizácie luny.

Minulú stredu ho vyhlásil americký prezident Bush. Prvá ľudská kolónia sa tam začne budovať okolo roku 2015.

"Ide o dobrú investíciu, ktorá sa už v blízkej budúcnosti významne zhodnotí, lebo štát, ktorý bude chcieť na vašom pozemku postaviť mesačnú kolóniu, si ho najprv musí prenajať alebo vykúpiť," tvrdí Michal Hozák z Prahy. Prostredníctvom internetu vedie prvý virtuálny obchod s astrorealitami v Českej republike. O jeho služby prejavujú záujem aj Slováci, preto možno požiada o licenciu na predaj realít tohto druhu aj pre Slovensko. Licencie vydáva spoločnosť Lunar Embassy so sídlom v USA. Jej filiálky fungujú už po celom svete.

Česká firma obchodujúca s pozemkami na Mesiaci zatiaľ sprostredkovala podľa Hozáka okolo 100 týchto transakcií. Ceny sa pohybujú už od 30 českých halierov za štvorcový meter... Z oficiálneho cenníka sa dá vyčítať, že hektárový pozemok vyjde iba na 2 500 -3 500 Kč. Pre veľký záujem je však veľkosť pozemkov ohraničená na 0,41 hektára.

Stále sa vedú diskusie o právnych aspektoch tohto obchodu. Američan Denis M. Hope však podľa všetkého šikovne využil medzeru v Dohovore OSN o činnosti štátov pri výskume a využívaní vesmíru z roku 1967. V tejto medzinárodnej dohode sa nič nehovorí o činnosti súkromných osôb, reč je tam len o štátoch. Popredný slovenský expert na tieto otázky profesor Ján Azud pripomína ešte Dohodu o Mesiaci z roku 1979, ktorá považuje Mesiac za spoločné dedičstvo ľudstva. Zmluvu však nakoniec nepodpísali USA ani bývalý Sovietsky zväz.

"Som presvedčený, že hlavné mocnosti sa raz dohodnú na podobných princípoch delenia nerastného či iného bohatstva Mesiaca, ako v prípade morského dna," domnieva sa Azud. Rovnaký názor zastáva prognostík a ekonóm Michal Majtán zo Slovenskej futurologickej spoločnosti.

"Súkromné vlastníctvo je však nedotknuteľné, preto cena pozemkov môže pri medzinárodnej parcelácii Mesiaca nadobudnúť zaujímavé hodnoty pre ich terajších majiteľov," predpovedá Majtán.

VLADIMÍR JANCURA

obsah | Slovenská republika