Migaš: Susedia by si nemali dovoliť prepych formalizmu

S veľvyslancom Slovenskej republiky v Maďarsku Jurajom Migašom

Siedmeho októbra ste odovzdali prezidentovi Mádlovi poverovacie listiny. Slovensko tak má po dvoch rokoch v Maďarsku opäť zastúpenie na najvyššej diplomatickej úrovni. Ako vnímate svoje nové pôsobisko?

- Zatiaľ podľa očakávania - dobre. Postupne sa oboznamujem s prostredím. Prijatie u maďarského prezidenta F. Mádla malo skutočne dobrosusedský nádych a atmosféru. Mal som možnosť stretnúť nového premiéra F. Gyurcsánya a jeho spolupracovníkov. V rezorte zahraničia som "narazil" na mnoho starších i novších známych z maďarskej diplomacie, medzi kolegami zase na veľvyslancov, ktorých som spoznal počas môjho pôsobenia v zahraničí. Chcel by som zároveň poďakovať tým bratislavským veľvyslancom - a rád si na nich spomínam - ktorí avizovali ich ambasádam príchod nového slovenského titulára do Budapešti. Pomáha mi to v pracovnej aklimatizácii. Podobne, ako aj dobrý kolektív nových spolupracovníkov nášho zastupiteľského úradu.

V uplynulých 2-3 rokoch prešli obe krajiny akýmsi testom dospelosti. Nepokojné obdobie je za nami. Nebude sa kariérny diplomat s mnohoročnou praxou v Budapešti nudiť?

- Nemám obavy, že by mi tu hrozila nuda. Skôr naopak. Vládne tu skutočne čulý diplomatický ruch, ktorý som pocítil od prvého dňa svojho príchodu. Okrem oficiálnych prijatí jedno z prvých stretnutí po odovzdaní poverovacích listín som absolvoval v Celoštátnej slovenskej samospráve a Zväze Slovákov v MR. Už v najbližších dňoch sa chystám do niektorých miest, kde žijú naši krajania - Bekéšska Čaba, Slovenský Komlóš a Sarvaš. Chcem byť v pravidelnom kontakte s našou menšinou v Maďarsku. V stredu som absolvoval zaujímavý diskusný večer o slovensko-maďarských vzťahoch s takmer stovkou študentov z budapeštianskych vysokých škôl v Slovenskom inštitúte. Mám pozvania na prednášky a stretnutia mimo hlavného mesta…

Za najväčší problém, ktorý čerí pokojné vody našich vzťahov s Maďarskom je označované Vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros. Ako vidíte perspektívy jeho riešenia? Nehrozí, že sa s ním bude zaoberať i váš nástupca?

- Všetko je možné, ale dúfam, že to tak nebude. Maďarská vláda má od januára t.r. opäť splnomocnenca pre túto otázku a zároveň by už malo byť pripravené jej nové stanovisko. Nechceme záležitosť politizovať. Problém by sme mali uzavrieť nielen preto, že zaťažuje dlhodobo naše dvojstranné vzťahy. Ide aj o úctu k medzinárodnému právu a medzinárodným inštitúciám. Spor bol spoločne predložený Medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu a spoločne sme sa zaviazali, že otázku doriešime. Tak ju doriešme! Lepší návod nevidím.

O niekoľko mesiacov ubehne desať rokov od podpísania základnej maďarsko-slovenskej zmluvy. Následne utvorené zmiešané komisie fungovali však veľmi sporadicky. V ktorých oblastiach by mohla ich činnosť podľa vás vniesť oživenie do vzájomných vzťahov?

- Považujem za dôležité, aby sa zvýšila komunikácia medzi obyvateľmi našich krajín. Možnosti vidím v oblasti cestovného ruchu, teda rozvoja vzájomného turizmu, ako aj v utváraní priestoru na stretávanie sa mladých ľudí. Málo sa navzájom poznáme. Často na seba pozeráme cez klišé, ktoré sa prenášajú z pokolenia na pokolenie. Presvedčilo ma o tom aj moje prvé stretnutie s maďarskými študentmi. Zmiešané komisie považujem za dôležité fóra na rozpoznávanie možností rozvoja našich vzťahov. Mrzí nás malá aktivita komisie pre hospodársku spoluprácu, pre otázky poľnohospodárstva, ale aj pre cezhraničnú a regionálnu spoluprácu, či komisie pre otázky vzdelávania, vedy, športu, mládeže. Niektoré z nich sa dokonca nestretli ani raz, a teda "fungujú" len papierovo. Susedia by si nemali dovoliť prepych formalizmu.

Hovoríte po anglicky, nemecky, rusky, švédsky a poľsky, no nie po maďarsky. Poslanci za SMK mali menšie problémy sa s týmto faktom vyrovnať. Ako sa vám darí preniknúť do tajov jazyka našich južných susedov?

- Pomaly. V najbližších dňoch to už bude za pomoci učiteľa. Včera som neobozretne budapeštianskemu rozhlasu prisľúbil, že do roka a do dňa už bude rozhovor v jazyku našich južných susedov.

MILAN RYBANSKÝ

obsah | Slovenská republika