Záchranný systém na Slovensku v podstate neexistuje

Budovaniu Integrovaného záchranného systému (IZS), ktorý by mal byť plne funkčný v roku 2007, nevenuje vláda dostatočnú pozornosť. Konštatoval to vo štvrtok predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Robert Kaliňák po vykonaní poslaneckého prieskumu.

Napriek tomu, že zákon o IZS bol prijatý pred dva a pol rokom, okrem čísla 112 ďalšia výstavba systému zaostáva. "V súčasnosti IZS v podstate neexistuje a nie je funkčný," zdôraznil Kaliňák s tým, že dodnes nie je vyhotovená ani základná koncepcia organizácie a rozvoja IZS tak, ako to ukladá zákon.

Najvážnejším problémom podľa Kaliňáka je chýbajúca koordinácia. Konštatoval, že hasiči, zdravotníci a policajti si svoje úlohy plnia, ale každý podľa svojho zákona. Ako ukázal prípad zamorenia pošty v bratislavskej Petržalke, ich koordinácia bola zabezpečená skôr ich entuziazmom a vysokou odbornou pripravenosťou.

"To, čo vlastne nie je zabezpečené, je práve presun informácií medzi jednotlivými zložkami," dodal. Podľa Kaliňáka neexistuje priama linka, priame dátové prepojenie, kde by sa informácia dala posunúť koordinačnému centru na krajskom úrade. V prípade petržalskej pošty sa informáciu dozvedelo koordinačné centrum "bočnou cestou od hasičov a policajtov". Tak ako by to malo fungovať podľa zákona, "taká situácia nenastala," dodal.

Kaliňák sa pozastavil ďalej nad tým, že v rozpočte Ministerstva vnútra SR nie je na budúci rok plánovaná do integrovaného záchranného systému ani koruna. "Pre objektivitu však treba uviesť, že 50 miliónov je vyčlenených na informačný systém a koordináciu zložiek Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), ale priama položka, ktorá by sa venovala čisto IZS v tejto chvíli chýba," poznamenal.

Podľa neho ak sa nevyčlení žiadny finančný príspevok špeciálne pre IZS a dokončenie koordinačných stredísk, ak sa neschváli presný projekt fungovania systému, je jeho budovanie veľmi vážne ohrozené.

MARKIZA

obsah | Slovenská republika