Mladí vedci z 28 krajín budú rokovať v Bratislave

Rozvoj a podpora vzťahu mladých k vede a technike bude hlavnou témou seminára o úlohe vedcov, učiteľov a mládežníckych vedecko-technických klubov v možnosti zvyšovania záujmu mládeže o vedu a techniku. Prezentácia výsledkov z oblasti vedy a techniky je cieľom medzinárodného stretnutia vyše 500 mladých ľudí z 28 krajín Expo Science Europe - ESE 2002, ktoré sa začne 14. júla v bratislavskom Parku kultúry a oddychu. Účastníci prestížneho osemdňového podujatia, ktoré organizátori MILSET so sídlom v Paríži a Asociácia pre mládež, vedu a techniku pripravili s podporou Európskej komisie, rady Európy a Ministerstva školstva, prednesú výsledky svojich pozorovaní, odborných štúdií a technických riešení. Výskumné projekty mladých bádateľov ESE 2002 si bude možné pozrieť aj na výstave, ktorá potrvá od 16. do 19. júla.

Rozvoj a podpora vzťahu mladých k vede a technike bude hlavnou témou seminára o úlohe vedcov, učiteľov a mládežníckych vedecko-technických klubov v možnosti zvyšovania záujmu mládeže o vedu a techniku. Účastníci troch diskusných okrúhlych stolov vo veku od 14 do 18 rokov tak budú mať možnosť konfrontovať svoje názory s odborníkmi z radov vedcov, pedagógov a dobrovoľných pracovníkov mládežníckych klubov. Súčasťou podujatia ESE 2002 bude aj viacero odborných exkurzií do výrobných závodov na Slovensku.

Slávnostné otvorenie, na ktorom sa zúčastnia zástupcovia Európskej komisie, predstavitelia Slovenskej akadémie vied, univerzít a vedenia MILSET, je naplánované na 15. júla.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika