V rozvodoch Slovensko dobehlo EÚ

Manželstvá sa v Slovenskej republike rozpadajú rovnako ako aj v Európskej únii, kde na tisíc obyvateľov pripadajú až dva rozvody. Vo dvoch tretinách o ne v minulom roku žiadali slovenské ženy.

"To, že sme v priemere dobehli úniu, je výsledok každoročného mierneho stúpania počtu rozvodov. Začalo sa to už v predchádzajúcom režime. Ženy o ne žiadajú viac preto, lebo riešia svoju situáciu radikálnejšie ako muži. Sú aj administratívne zručnejšie, preto žiadosti na súd podávajú práve ony," povedala sociologička Magda Piscová.

Pred desiatimi rokmi sa skončilo rozvodom 9 402 manželstiev, vlani to bolo o 1 051 viac. "Každoročný nárast rozvodov môže súvisieť aj s tým, že pribúda ľudí vo veku, v ktorom sa zvykne rozvádzať," konštatovala sociologička Zuzana Kusá. Nárast rozvodov je tiež výsledkom zmenených podmienok, keď jeden z partnerov si úspešne buduje kariéru a druhému sa to nedarí. "Vzniká medzi nimi napätie a napokon skončia svoje spolužitie," dodala Piscová. Najčastejším dôvodom rozchodu podľa zistení Štatistického úradu sú rozdielne záujmy, povahy a názory.

Kým v minulosti sa manželstvá rozpadli už po siedmich rokoch spolužitia, vlani to bolo takmer po dva razy dlhšom období. "Predlžovanie spolužitia sa začalo prejavovať už v 80. rokoch. V posledných rokoch ľudia odkladajú manželstvo do vyššieho veku, vstupujú doň teda zrelší, svoj rozchod potom aj dlhšie zvažujú," spresnila Piscová. Pri žiadosti na súd o skončenie manželstva partneri čoraz menej uvádzajú ako príčinu, že doň vstúpili neuvážene.

Hoci slovenská spoločnosť si už zvykla na rozpad manželstiev a je voči nemu prístupnejšia, v počte rozvod stále existujú výrazné rozdiely medzi jednotlivými krajmi. Dlhodobo najmenej ich je v Prešovskom a Žilinskom kraji, najviac v Bratislavskom. "V žilinskom regióne je to najmä vďaka Orave. Obyvatelia sú veriaci a vyznávajú kresťanské hodnoty, medzi ktoré patrí aj manželstvo," konštatovala Kusá. V Prešovskom predovšetkým vidiecke obyvateľstvo ešte vždy tradične nazerá na manželstvo, verejná mienka sa stavia proti rozvodom, a tým sa vytvára silný tlak na partnerov, aby zostali spolu.

Najviac manželstiev sa pred dvoma rokmi v Európskej únii rozpadlo v Česku a Litve, viac ako tri na tisíc obyvateľov. Najnižšia rozvodovosť bola v Írsku a Taliansku, menej ako jeden rozvod na tisíc obyvateľov. V únii v tomto čase na 100 sobášov pripadlo 44 rozvodov, na Slovensku to bolo o päť menej.

GABRIELA KALISKÁ, PRAVDA

obsah | Slovenská republika