Slovensko pripravuje celosvetové ekumenické modlitby

Slovensko bude v roku 2005 gestorom najvýznamnejšej celosvetovej ekumenickej aktivity s názvom Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, a preto medzinárodná skupina pripravuje už v týchto dňoch na stretnutí v Piešťanoch potrebné materiály. Šestnásť zástupcov Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov z Vatikánu a Oddelenia pre vieru a cirkevnú správu pri Svetovej rade cirkví v Ženeve zasadá v tamojšom jezuitskom exercičnom dome od pondelka 22. septembra do soboty 27. septembra. Slovenskú autorskú skupinu zastupuje Ján Halama za katolícku cirkev a Ondrej Prostredník za Ekumenickú radu cirkví v SR (ERC).

Do tejto aktivity sa zapájajú všetky kresťanské cirkvi na Slovensku, ktoré na začiatok týždňa modlitieb každoročne pripravujú spoločnú výzvu svojim veriacim. Osemdňové podujatie sa koná každoročne od 18. do 25. januára. Má biblickú tému rozpracovanú do meditácií a bohoslužobných textov na každý deň. Pre rok 2005 navrhli kresťania zo Slovenska tému Kristus - jediný základ cirkvi. Materiál, ktorý sa u nás pripraví, rozošle ženevský sekretariát Svetovej rady cirkví všetkým kresťanským cirkvám vo svete.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je takmer storočná celosvetová ekumenická aktivita, ktorú v súčasnosti koordinuje Svetová rada cirkví a Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov. Počiatky iniciatívy siahajú do 18. storočia, keď kresťania v Škótsku vyzývali na modlitby za všetky cirkvi. Roku 1894 inicioval pápež Lev XIII. modlitebnú oktávu za jednotu kresťanov a od roku 1908 sa podľa návrhu reverenda Paula Watsona slávi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v januári. Jeho cieľom je prispieť k postupnému zjednocovaniu kresťanov rozdelených schizmou na začiatku 11. storočia a protestantskou reformáciou v 16. storočí. Na Slovensku ho organizuje ERC a Konferencia biskupov Slovenska.

SME

obsah | Slovenská republika