SR na Zhromaždení Mezinárodnej organizácie pro morské dno

Slovensko ako vlastník morského dna v Tichom oceáne s rozlohou 12 tisíc kilometrov štvorcových vyšle na Jamajku dvoch expertov, ktorí sa od 28. júla do 8. augusta zúčastnia deviateho zasadnutia Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno.

Rozhodla o tom vláda na návrh Ministerstva životného prostredia SR s tým, že do Kingstonu vycestuje vedúci služobného úradu MŽP Tamás Dömény a splnomocnenec vlády v organizácii Interoceanmetal Jozef Franzen. Keďže prezidenta Zhromaždenia bude v tomto roku navrhovať skupina východoeurópskych štátov, zvolenie Jozefa Franzena na tento post je podľa ekorezortu viac než pravdepodobné.

Slovensko je spolu s Českou republikou, Poľskom, Ruskom, Bulharskom a Kubou členom organizácie Interoceanmetal, ktorá vznikla v roku 1987. Spoločnosť je jedným z dvanástich pionierskych investorov, ktorá vykonávala prieskum v pridelenej oblasti Tichého oceánu a má prednostné právo ťažby na území s rozlohou 75 tisíc štvorcových kilometrov na dne Tichého oceánu medzi Mexikom a Havajskými ostrovmi.

Hodnota úžitkových kovov mangánu, medi, niklu a kobaltu sa na tomto území odhaduje na 180 až 200 miliárd USD. Na roky 2001 až 2012 je naplánované riešenie technických otázok dolovania týchto surovín. K ťažbe sa prikročí vtedy, keď zásoby niektorých kovov na pevnine začnú byť nedostačujúce, čo spôsobí rast svetových cien týchto kovov.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika