MZV SR pripravuje projekty na prezentáciu Slovenska

Ministerstvo zahraničných vecí chce na budúci rok 50 mil. Sk z rezervy vlády na prezentovanie Slovenska v zahraničí. V návrhu zabezpečenia komplexnej prezentácie SR uvádza, že päť miliónov by mal dostať víťaz medzinárodného tendra na vytvorenie základnej stratégie pre Slovensko, 30 mil. pôjde na konkrétne projekty a 15 mil. na operatívne akcie.

Ministerstvo zahraničných vecí chce vytvoriť centrum, ktoré by koordinovalo projekty jednotlivých rezortov a inštitúcií. Malo by podporovať najmä tie projekty, ktoré sú medzirezortné a zastrešovať ho bude Ministerstvo zahraničných vecí.

Takýmto orgánom by mal byť Výbor vlády SR pre prezentáciu Slovenska v zahraničí. Jeho úlohou bude príprava a odsúhlasenie vládnej stratégie pre prezentáciu SR za hranicami, schvaľovanie projektov a kontrola ako sa uskutočňujú. Predsedom výboru by mal byť šéf diplomacie a podpredsedom vicepremiér pre integráciu. Členmi by mali byť predstavitelia ústredných orgánov štátnej správy, zástupcovia štátnych organizácií, ale aj napríklad zo Syndikátu slovenských novinárov či z verejnoprávnych médií.

Podľa ministerstva by konkrétne projekty na zlepšenie imidžu SR mali pripraviť agentúry, ktoré vyberú vo verejnej súťaži. Tender bude vypísaný aj na vypracovanie vládnej stratégie na prezentáciu SR v zahraničí profesionálnym dodávateľom.

Ministerstvo zahraničných vecí už od roku 2002 pod názvom "integračná komunikačná stratégia" predstavuje Slovensko prostredníctvom rôznych podujatí v členských krajinách Európskej únie. Väčšie projekty zabezpečovali agentúry a menšie akcie mali na starosti naše zastupiteľské úrady.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika