Úrad pre štátnu službu zorganizuje masový nábor euroúradníkov

Úrad pre štátnu službu uskutoční masový nábor na miesta euroúradníkov. Cieľom je, aby do konca augusta boli tieto posty v štátnej správe obsadené.

Užšiu a prísnejšiu koordináciu rezortov zodpovedných za prípravu Slovenska na čerpanie fondov Európskej únie pod svojim vedením vyhlásil vicepremiér Pál Csáky. "Budem vstupovať do kompetenčných právomocí jednotlivých členov vlády," povedal po stretnutí s ministrami vybraných rezortov. Kontrola a hodnotenie prípravy bude podľa neho prebiehať na stretnutiach s ministrami každý týždeň. Cieľom je zlepšenie prípravného procesu a priaznivé hodnotenie v novembrovej monitorovacej správe Európskej komisie o Slovensku. "Najväčším problémom je zrejme prílišný rezortizmus," konštatoval v tejto súvislosti.

. Za akútny problém označil odsúhlasenie dvoch operačných plánov - Priemysel a služby a Základná infraštruktúra, ktoré sú potrebné na čerpanie prostriedkov EÚ. Vo štvrtok kvôli tomu vycestujú do Bruselu zástupcovia rezortov hospodárstva, a výstavby a regionálneho rozvoja. Obidve ministerstvá dnes ubezpečili, že prepracované programy sú už v poriadku. Csáky sa na rokovanie do Bruselu chystá v druhej polovici júla.

Vicepremiér ďalej na základe vyjadrenia šéfa Úradu pre štátnu službu Ľubomíra Plaia oznámil, že v najbližšom čase sa uskutoční masový nábor na miesta euroúradníkov. Cieľom je, aby do konca augusta boli tieto posty v štátnej správe obsadené. Snahou bude pritom opätovne získať už vyškolených pracovníkov, ktorí z ministerstiev odišli. Motívom by malo byť aj ich lepšie finančné ohodnotenie.

Csáky priznal, že Slovensko mešká aj v čerpaní peňazí z finančných memoránd z roku 2001 v rámci predvstupových programov Phare, Sapard a ISPA. Čerpanie z fondu Sapard je napríklad na úrovni asi 20 percent, hoci podľa Csákyho je na tom Slovensko lepšie ako Maďarsko alebo Poľsko.

V súvislosti s avizovanými zmenami na sekcii pre európske záležitosti Úradu vlády SR po kritike predreferendovej kampane Csáky povedal, že vo funkcii už nie je riaditeľka odboru komunikačnej stratégie Daniela Kolibová a od 1. júla dôjde k úplnej reorganizácii celej sekcie.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika