Víťazom súťaže Dedina roka sa stala obec Vlachovo

Víťazom tretieho ročníka súťaže Dedina roka sa stala obec Vlachovo v okrese Rožňava. Na druhom mieste skončila obec Čierny Balog v okrese Brezno a na treťom Semerovo z okresu Nové Zámky. Ocenenia za výnimočnosť v jednotlivých šiestich hodnotených oblastiach získali aj obce Pruské z Ilavského okresu, Čečejovce z okresu Košice-okolie, Príbelovce z okresu Veľký Krtíš, Poproč taktiež z okresu Košice-okolie a Slovenský Grob z Pezinského okresu. Tento rok sa do súťaže prihlásilo 13 obcí z celého Slovenska.

Organizuje ju Slovenská agentúra životného prostredia pod gesciou Ministerstva životného prostredia a v spolupráci so Spolkom pre obnovu dediny. Obce mali za úlohu prezentovať komplexne vykonávaný rozsah obnovy dediny vo všetkých oblastiach hodnotenia. Porotcovia hodnotili ojedinelosť a originalitu prístupov a myslenia obyvateľov a užívateľov v slovenskej dedine pri uskutočňovaní obnovy. Zreteľ kládli aj na zachovanie typických čŕt a osobitostí. Charakter kritérií a hodnotenie sa nieslo zároveň v duchu motta európskej súťaže pre rok 2006 Zmena ako príležitosť. Prihlásené obce hodnotila komisia zložená zo starostov víťazných obcí z minulých ročníkov a zo zástupcov partnerských organizácií.

Ceny súťaže udelí minister životného prostredia vo víťaznej obci Vlachovo začiatkom decembra. Ocenené obce získajú zároveň nárok na dotáciu v nasledujúcom roku pri podaní úspešného projektu do Programu obnovy dediny. Víťaz získava právo reprezentovať SR v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Od roku 1990 ju vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni (ARGE).

TASR

obsah | Slovenská republika