Najdlhší dokument v strednej Európe?

Unikátnu listinu zo 14. storočia strážia ako oko v hlave v Štátnom archíve v Levoči. Ide azda o najdlhší pergamenový zvitok v strednej Európe, ktorý sa zachoval neporušený.

Rotulus, ako zvitok nazývajú odborníci, meria presne 14,63 metra a v rokoch 1331 a 1332 ho zostavil v poľskom Nowom Sączi verejný notár Ján z Gostyńa. Ide o zápis sporu medzi jágerským biskupom a ostrihomským arcibiskupom o cirkevnú správu nad farami toryského dištriktu v Šariši a o vyberanie dane. "Listina sa našla v Spišskej Kapitule. Skladá sa z 25 listov a z prepisov 29 starších listín. Napísaná je v latinčine na pergamene a špeciálnym atramentom. Jednotlivé listy sú navzájom spojené pergamenovým pásikom. Každý spoj je opatrený notárskym znakom, aby spis nemohol byť doplňovaný alebo falšovaný. Jeho historická hodnota je nevyčísliteľná," uviedol riaditeľ Štátneho archívu v Levoči František Žifčák. Zvitok skladujú v špeciálnej ochrannej schránke. Možno by bol ešte dlhší, keby sa po smrti ostrihomského arcibiskupa a po nástupe jágerského biskupa na jeho miesto spor neskončil.

NOVÝ ČAS

obsah | Slovenská republika