Slovenskí národniari opäť jednotní

Len hodinu a pol trvalo takmer 400 delegátom Malíkovej SNS a Slotovej Pravej SNS - donedávna nezmieriteľne rozhádaným, národne orientovaným stranám - zlúčenie. Zjednotení národniari sa v sobotu v Žiline dohodli, že strana opäť ponesie názov Slovenská národná strana. Za predsedu SNS zvolili Jána Slotu, prvou podpredsedníčkou sa stala Anna Malíková.

Tón rokovaniu udalo úvodné vystúpenie J. Slotu, ktorý prítomných upozornil, že sa začala okupácia južného Slovenska a úlohou národne orientovaných síl je zabrániť tomu, aby Maďari okupovali naše odveké územia. Delegátov upozornil, že v programe snemu nie je zaradená diskusia o predložených dokumentoch. "Je to preto, aby sme 25-krát nehlasovali o tom istom," zdôraznil Slota. "Musíme byť jednotní ako skala. V minulosti nás poškodili príliš demokratické stanovy, ktoré umožnili príliš veľa voľnosti."

Delegáti SNS a Pravej SNS bez možnosti akokoľvek zasiahnuť do návrhov uznesení v rekordnom tempe schválili zjednotenie. Podľa Slotu, najbližšou úlohou SNS je zjednotenie ďalších národne orientovaných strán do spoločného bloku, ktorý sa presadí vo voľbách do Európskeho parlamentu a vo voľbách do Národnej rady SR získa minimálne 20 % poslaneckých mandátov. "SNS nebude nikdy sedieť s SMK vo vláde a takáto strana by mala byť zakázaná," vyhlásil J. Slota, novozvolený predseda SNS.

IVAN BAČA

obsah | Slovenská republika