Slovensko bude mať desať národných parkov

Počet národných parkov na Slovensku by sa mal v blízkej budúcnosti zvýšiť zo siedmych na desať. V súčasnosti Slovensko ponúka pre široké spektrum turistov svoje prírodné krásy v rámci siedmych národných parkov 16 chránených krajinných oblastí, 374 prírodných rezervácií, 231 národných prírodných rezervácií, 266 prírodných pamiatok , 46 národných prírodných pamiatok a 181 chrárnených areálov.

Štatút národného parku doposiaľ dosiahli: Národný park Nízke Tatry, Tatranský národný park, Malá Fatra, Slovenský raj, Poloniny, Pieniny a Muránska planina. Ďalšie tri by mali vzniknúť z chránených krajinných oblastí Veľká Fatra a Slovenský kras, ku ktorým by sa pridali aj Chodské vrchy.

Súčasná situácia vychádza najmä z čoraz aktuálnejšej potreby špeciálne chrániť niektoré ohrozené ekosystémy. Medzi hlavné oblasti záujmu patria ekosystémy vodné a močiarne. Ako vyplýva z údajov zverejnených v Koncepcii územného rozvoja Slovenska, ktorý vláda schválila minulý rok, sa týmto lokalitám bude už v tomto roku venovať zvýšená pozornosť. Podľa prieskumov ide o areály, ktoré sa zachovali v izolácii v poľnohospodársky využívanej krajiny. V koncepcii sa uvádza, že na zachovanie týchto významných ekosystémov bude treba vytvoriť ideálne podmienky.

V súčasnosti pokrývajú chránené územné celky asi 23,2 percenta územia SR, pričom napríklad z lesnej pôdy je chránenej plochy 43 percent. Ráta sa však s tým, že aj tieto v budúcnosti postupne porastú.

MARTIN PÍSECKÝ

obsah | Slovenská republika