Na Slovensku žije asi 7000 negramotných ľudí

Podľa posledného sčítania ľudí žije na Slovensku 7055 obyvateľov bez vzdelania.

Negramotní obyvatelia sú v evidencii nezamestnaných aj v okresoch Humenné a Bardejov. Ide väčšinou o občanov z rómskeho etnika. "V praxi sa takéto situácie riešia buď tak, že sa evidovaný nezamestnaný naučí aspoň svoj podpis, alebo akceptujeme tri krížiky," konštatovala hovorkyňa Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote Eva Libiaková.

Keďže títo občania majú všetky úradné dokumenty v poriadku, neexistuje právny dôvod, aby boli len na základe negramotnosti vyradení z evidencie nezamestnaných.

Aj na notariáte v Košiciach sa už stretli s negramotnými obyvateľmi. Tri krížiky namiesto podpisu však neakceptujú. V prípade, že negramotný občan potrebuje overenie notára, musí si zabezpečiť dvoch svedkov, ktorí sa na základe splnomocnenia podpíšu namiesto neho.

Svet si dnes pripomína Medzinárodný deň gramotnosti, ktorý sa oslavuje na základe rozhodnutia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) od roku 1966. Podnetom na zavedenie sviatku bol prvý svetový kongres o boji proti analfabetizmu, ktorý sa konal v roku 1965 v Teheráne. Slovensko nemá špeciálny program na odstraňovanie negramotnosti, pretože tento problém by mala riešiť povinná školská dochádzka.

SME

obsah | Slovenská republika