Slovenské nemocnice sa topia v dlhoch

Celkový dlh zdravotníckych zariadení v pôsobnosti vyšších územných celkov (VÚC) dosiahol za roky 2003, 2004 a za prvých šesť mesiacov tohto roku približne štyri miliardy korún. Takýto dlh nie sú VÚC, ktoré sú zriaďovateľmi 28 nemocníc a 26 polikliník, schopné riešiť vlastnými silami.

Vedúci odborov zdravotníctva a lekári samosprávnych krajov dnes v Banskej Bystrici upozornili na to, že najpálčivejším problémom súčasnosti sú dlhy a hrozba exekúcií zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC. Vzhľadom na to, že nemocnice prešli na samosprávne kraje ako ekonomicky nefungujúce zariadenia a akékoľvek stabilizačné opatrenia trvajú minimálne dva roky, žiadajú, aby sa k nemocniciam a poliklinikám VÚC pristupovalo rovnako ako k tým, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Aj ich dlhy za roky 2003 a 2004 by sa mali uhradiť z prostriedkov štátneho rozpočtu, pretože pôsobia v rovnakých legislatívnych podmienkach ako štátne.

Dlhujúcim nemocniciam a poliklinikám hrozia od začiatku budúceho roka exekúcie, čo by v mnohých prípadoch mohlo znamenať aj ich likvidáciu. "Znamenali by pre ne stratu majetku, ohrozili by prevádzku týchto zariadení a následne i dostupnosť a kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Exekúcie, ani ich prípadné oddialenie preto nie sú riešením. Chceme do konca roka vedieť, či štát je a ako ochotný riešiť túto nepriaznivú situáciu, aby sme mohli rokovať s veriteľmi," konštatoval vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Banskobystrického samosprávneho kraja Richard Rišňovský.

TASR

obsah | Slovenská republika