Nová polícia: jednotne proti mafii

Polícia vstúpila do nového roka s novou tvárou. Zjednotila svoje sily v boji proti mafii, na ulici bude na bezpečnosť dozerať viac policajtov (pochôdzkarov) ako doteraz, naopak v kanceláriách ich bude sedieť menej.

Od 1. januára vznikli nové špeciálne útvary - Úrad boja proti korupcii, ktorému šéfuje doterajší riaditeľ odboru vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti Jozef Šátek, a Úrad boja proti organizovanej kriminalite, na čele ktorého je policajný viceprezident Jaroslav Spišiak. Obidva úrady budú úzko spolupracovať s Úradom špeciálnej prokuratúry a Špeciálnym súdom, ktoré začnú fungovať od 1. mája.

Šátekov úrad bude odhaľovať všetky trestné činy korupcie, hospodárske a majetkové trestné činy so škodou vyššou ako 60,8 milióna Sk, ako aj kriminalitu poslancov Národnej rady SR, členov vlády, predsedov ústredných orgánov štátnej správy či sudcov. "Ich trestná činnosť musí súvisieť s ich právomocou a zodpovednosťou," dodal Palko. Spišiakov úrad bude bojovať proti organizovaným, zločineckým a teroristickým skupinám.

Čo priniesla reorganizácia pz

Počet regionálnych policajných útvarov sa zredukoval zo 125 na 8 krajských a 41 okresných riaditeľstiev PZ. Na miestach, kde boli zrušené okresné riaditeľstvá, ostali fungovať tzv. detašované pracoviská (na vybavovanie napr. občianskych a vodičských preukazov, pasov).

Do ulíc sa presunie viac policajtov ako doteraz. Počet pochôdzkarov v teréne sa zvýši zo 4303 až na 5177. Stúpol aj počet vyšetrovateľov.

Od Nového roka zanikol Úrad finančnej polície, Národná protidrogová jednotka a Úrad organizovanej trestnej činnosti (všetky sa zlúčili do novovzniknutého Odboru boja proti organizovanej kriminalite) a Odbor zvláštnych úloh.

Útvary justičnej polície (vyšetrovatelia) a operatívnej činnosti (kriminálna polícia) sa zlúčili. Od tejto zmeny sa očakáva, že zefektívni prácu polície a odstráni duplicitu, keď často museli operatívci aj vyšetrovatelia vykonávať v jednej veci tie isté úkony.

JÁN BORČIN

obsah | Slovenská republika