Schvállili nový volebný zákon

Poslanci schválili zákon o voľbách do Národnej rady, ktorý upravuje pravidlá parlamentných volieb. Územie Slovenska však bude aj naďalej tvoriť jeden volebný kraj. Pozmeňovacie návrhy nezávislého poslanca Ivana Šimka na rozdelenie Slovenska na štyri alebo osem volebných krajov nezískali potrebnú podporu.

Najbližšie voľby, ktoré sa budú riadiť už touto normou, sa budú konať len v jeden deň - a to v sobotu od 7:00 do 22:00. Volebná kampaň sa začne 21 dní pred voľbami, predvolebné 48-hodinové moratórium schválený zákon už nepozná. Do kampane sa budú môcť zapojiť aj súkromné médiá. Novinkou je, že kandidujúce strany budú musieť zložiť kauciu vo výške 500 000 korún. Odhady výsledkov volieb bude možné zverejniť už po zavretí volebných miestností od 22:00.

Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenska, ale majú slovenské štátne občianstvo alebo sú dlhodobo odcestovaní, budú môcť voliť zo zahraničia. O túto možnosť musia požiadať najneskôr 50 dní pred konaním volieb. Následne im na adresu do zahraničia bude zaslaná obálka s hlasovacími lístkami. Zákonom sa tiež zvýšila váha preferenčných hlasov, keď bude potrebné na posun na kandidátke získať tri percentá.

Strany alebo koalície, ktoré vo voľbách získajú tri percentá, dostanú za každý získaný hlas zo štátneho rozpočtu príspevok vo výške jedného percenta priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Návrh Jozefa Heribana (ANO), aby na kandidačných listinách bol každý tretí iného pohlavia než predchádzajúci dvaja nezískal v parlamente podporu. Za návrh hlasovalo iba 20 zákonodarcov.

Základné pravidlá volieb zostávajú nezmenené. Parlamentné voľby sa budú konať na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva. Právo voliť majú občania od 18 rokov a právo stať sa poslancom a byť teda volený majú občania od 21 rokov. Na priebeh volieb budú dohliadať rovnako tri typy komisií - ústredná volebná, obvodné a okrskové.

Podľa ministra vnútra Vladimíra Palka je nový zákon zmenou k lepšiemu. Pripomenul, že keď pred pol rokom predkladal do vlády nový návrh zákona, tak postupoval presne podľa programového vyhlásenia vlády a navrhoval štyri volebné kraje.

"Politika je umenie možného, nakoniec tým kompromisom bol status quo, teda jeden volebný kraj. V tomto prípade som sa s týmto zmieril," povedal po schválení zákona novinárom.

Podľa ministra je dôležité, že v novom zákone boli schválené iné veci, ktoré zlepšujú situáciu. Odteraz budú môcť napríklad voliť aj slovenskí občania zo zahraničia. Ďalšou zmenou k lepšiemu je zvýšenie váhy preferenčných hlasov. "Občania tak majú reálnu možnosť poprehadzovať poradie na kandidátkach politických strán," zdôraznil minister.

Palko ocenil, že poslanci neschválili návrh, podľa ktorého by najmenej každý tretí kandidát bol iného pohlavia. Zmenšovalo by to podľa neho slobodu rozhodovania politických strán pri zostavovaní kandidátnych listín. "Nemyslím si, že by sme mali podliehať takýmto postkomunistickým trendom a že by sme mali prechádzať od komunistických teórií o triednom boji k postkomunistickým teóriám o boji pohlaví," dodal Palko.

MARKIZA

obsah | Slovenská republika