Záujem Slovákov o české občianstvo klesá

Krátko pred vstupom do Európy záujem Slovákov o české občianstvo výrazne klesá. Zároveň prudko poklesol aj počet žiadosti o vystúpenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

,,Kým ešte vlani dostávali krajské úrady na Slovensku každý deň zhruba 60 takýchto žiadostí, teraz sa ich toľko nazbiera za celý mesiac," hovorí Ľubomír Jančo z Ministerstva vnútra SR. Požiadavku vyviazať sa zo štátneho zväzku vznáša česká strana, ktorá by bez splnenia tejto podmienky nové občianstvo žiadateľovi neudelila.

Pokles žiadostí je o to nápadnejší, že začiatkom roka nadobudla účinnosť novela zákona o správnych poplatkoch. V tomto prípade sú teraz podstatne nižšie a mali by teda vyvolať, naopak, zvýšený záujem. Za uvoľnenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky sa platí už len 500 korún. Osoby nad 65 rokov a invalidní dôchodcovia sú od poplatku úplne oslobodení. ,,Pritom ešte vlani bolo treba platiť 20- až 35-tisíc korún v závislosti od dosiahnutého vzdelania," konštatuje Jančo.

Podľa úradných štatistík má na území Českej republiky trvalý pobyt asi 60-tisíc slovenských občanov, väčšinou tých, ktorí si tam našli prácu. Ročne však získava české občianstvo iba o niečo viac ako 2-tisíc Slovákov, pričom z roka na rok menej, lebo klesá aj počet žiadostí.

,,Niektorí, najmä vekovo mladší Slováci v Česku zrejme počítajú s tým, že už o niekoľko týždňov štátne občianstvo prestane byť také dôležité a cítia sa viac Európanmi," myslí si Katarína Danišová z veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe.

Peter Lipták zo spolku Obec Slovákov v Českej republike pozná však mnohých krajanov, ktorí nežiadajú české občianstvo len preto, lebo nechcú prísť o slovenské. ,,Chcú mať dvojité občianstvo, slovenské by si radi zachovali z citových dôvodov, české zákony to však zatiaľ neumožňujú," upozorňuje Lipták.

Jedinú výnimku z tohto pravidla predstavuje skupina Slovákov, ktorí mali v Česku trvalý pobyt už pred rozdelením bývalej federácie. ,,Tí si však už väčšinou uplatnili nárok na dvojité občianstvo," dodáva predseda Obce Slovákov. Podľa neho mnohí z tých slovenských občanov, ktorí sa za rieku Morava presťahovali až v posledných desiatich rokoch, teraz očakávajú, že po vstupe do EÚ bude Česko nútené priznať právo na dvojité občianstvo aj im.

Ľ. Jančo si to však nemyslí. ,,Dvojité občianstvo nebude hrať v únii významnejšiu úlohu," hovorí. Aj on však pripúšťa, že mnohí krajania v Česku si na slovenskom občianstve naďalej zakladajú, lebo majú silný citový vzťah k svojej vlasti.

VLADIMÍR JANCURA

obsah | Slovenská republika