Účastníci odboja dostanú jednorázové odškodnenie

Národná rada SR dnes schválila vládnu novelu zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939-45. Oprávnené osoby dostanú odškodnenie najneskôr do 31. decembra 2004.

Úprava stanovuje spoločnú lehotu 31. decembra 2004 na vyplatenie príspevku obidvom kategóriám oprávnených osôb, teda priamym účastníkom odboja, ako aj vdovám a vdovcom po priamych účastníkoch odboja. Podľa schváleného pozmeňovacieho návrhu treba nároky na príspevok uplatniť do 31. marca 2004. Poslanci posunuli účinnosť novely z 15. na 30. decembra 2003.

Poslankyňa za KSS Dagmar Bollová navrhla, aby sa odškodnenie týkalo príslušníkov odboja až do roku 1947, pretože národnooslobodzovací boj sa skončil až likvidáciou teroristických bánd banderovcov, ktorá trvala do roku 1947. Tento návrh však neprešiel.

Podľa údajov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov má na vyplatenie príspevku nárok približne 53 000 žiadateľov, z toho 29 000 priamych účastníkov národného boja za oslobodenie a 24 000 vdov a vdovcov. Minister spravodlivosti Daniel Lipšic pripomenul, že už dnes na ministerstve evidujú viac ako 54 000 žiadostí o odškodnenie. Rezort preto prijal 40 brigádnikov, aby mohli byť aspoň žiadosti priamych účastníkov odboja, ktorí sú väčšinou vo vysokom veku, vybavené v prvej polovici budúceho roku.

(r)

obsah | Slovenská republika