Účastníci odboja dostanú peniaze až o rok

Vláda chce o celý rok predĺžiť lehotu na vyplatenie finančných kompenzácií tak pre priamych účastníkov domáceho a zahraničného odboja v rokoch 1939 až 1945, ako aj pre vdovy a vdovcov, ktorí po nich zostali.

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do pripomienkového konania novelu zákona, ktorý na základe augustového uznesenia vlády upravuje finančné odškodňovanie odbojárov. Podľa nej by sa mal oprávneným osobám vyplatiť jednorazový finančný príspevok najneskôr do 31. decembra 2004.

Priami účastníci odboja mali byť podľa v súčasnosti platnej úpravy odškodnení do konca tohto roka, avšak tento termín sa ministerstvu pre nedostatok zamestnancov nepodarí dodržať.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika