V SR vás môže odpočúvať 6 bezpečnostných orgánov

V septembri minister vnútra Vladimír Palko predloží do vlády nový zákon, ktorý upraví oblasť odpočúvania. Tá je v súčasnosti podľa právnych expertov v mnohých bodoch protiústavná.

Vo výnimočných prípadoch bude môcť štátny bezpečnostný orgán aj naďalej použiť odpočúvacie prístroje aj bez súhlasu sudcu. "Výnimočným prípadom je, ak vec neznesie odklad a písomný súhlas nemožno vopred získať," povedal pre Národnú obrodu minister V. Palko. Polícia však musí požiadať sudcu o súhlas dodatočne. Ak ho do 24 hodín nezíska, musí odpočúvanie skončiť. "Takto získané informácie nesmie použiť a musí ich zničiť v prítomnosti sudcu," dodal Palko.

Viacerí odborníci však tvrdia, že odpočúvanie bez predchádzajúceho súhlasu sudcu neprimerane zasahuje do práva občana na súkromie. Navyše moderné komunikačné prostriedky (počítač, mobil) dnes umožňujú okamžité kontaktovanie sa s príslušným sudcom, ktorý vydáva súhlas na odpočúvanie. "Napriek tomu, že sudca je dnes pomerne ľahko dostihnuteľný, trvá mu aj niekoľko hodín, kým si príslušné materiály preštuduje. No v mnohých prípadoch je dnes nutné odposluch nasadiť aj do 15 minút," upozorňuje však právnik a bývalý sudca Ján Hrubala.

Právo odpočúvať má v súčasnosti až šesť bezpečnostných orgánov - Policajný zbor, SIS, Vojenské spravodajstvo, Železničná polícia, colníci a väzenská stráž. Podľa právnika Milana Galandu je to veľa. "Malo by sa to zjednotiť. Právomoc odpočúvať by mal mať iba Policajný zbor, ktorý by tento servis robil na požiadanie aj pre ostatné služby," povedal pre náš denník M. Galanda. Tvrdí, že by to bolo viac systémové i ekonomické. Podľa ministerstva vnútra sa však počet štátnych orgánov, ktoré môžu odpočúvať, pravdepodobne zužovať nebude.

JÁN BORČIN, NÁRODNÁ OBRODA

obsah | Slovenská republika