Odškodnenie za holocaust sa môže začať

Odškodňovanie obetí holokaustu na Slovensku sa môže začať. Umožní to včerajší podpis dodatku k dohode medzi vládou a Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v Slovenskej republike o čiastkovom finančnom odškodnení obetí holokaustu na Slovensku. Podpísali ho vicepremiér Pál Csáky a predseda zväzu František Alexander.

Vláda na odškodnenie uvoľnila v minulom roku 850 miliónov korún viazaných na desať rokov. Schválený dodatok č. 2 umožňuje skoršie použitie tretiny z tejto sumy na odškodnenie fyzických osôb.

(r)

obsah | Slovenská republika