O odškodnenie môžu deportovaní žiadať do druhého decembra

Nárok na odškodnenie si osoby deportované v minulosti do nacistických koncentračných a zajateckých táborov alebo ich najbližší príbuzní môžu na Ministerstve spravodlivosti SR (MS) uplatniť najneskôr do 2. decembra tohto roka.

Žiadateľ musí byť štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na slovenskom území. Vyplýva to zo zákona o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov. O odškodnenie musí oprávnená osoba, jej manžel, manželka alebo deti požiadať písomne na MS. V prípade, že tak neurobí do 2. decembra tohto roku, nárok na odškodnenie zaniká.

(r)

obsah | Slovenská republika