Obete augustovej invázie do Československa sa dočkajú odškodnenia

Štát odškodní obete invázie vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 a okupácie Československa. Nárok na odškodnenie bude mať každý, koho okupačné vojská v rokoch 1968 až 1991 zranili, a pozostalí po ich obetiach. Odhaduje sa, že takýchto ľudí nebude viac ako 300 a štát na ich odškodnenie minie približne 25 miliónov.

Zákon poslanci schválili minulý utorok. Do konca roka treba na ministerstvo spravodlivosti poslať žiadosti doplnené o materiály dokazujúce nárok na odškodnenie. Úspešní žiadatelia dostanú 90-tisíc za zranenia s trvalými následkami, 50-tisíc za iné zranenia a 180-tisíc dostanú najbližší pozostalí po obetiach.

Cieľom predkladateľa zákona Roberta Kaliňáka zo Smeru bolo "odškodniť poslednú skupinu, ktorá zostala mimo záujmu všetkých rehabilitačných a odškodňovacích zákonov". Pôvodne chcel, aby peniaze dostali aj obete znásilnení, poslanci však na podnet Dany Podrackej z HZDS túto myšlienku zavrhli. Podracká tvrdila, že "môžu vznikať falošné svedectvá za účelom obohatenia sa jednotlivca alebo skupiny". Okrem toho vraj hrozí, že dôkazy už budú nedostupné a ďalšie vyšetrovanie by ženu mohlo znova traumatizovať.

"Dokázať znásilnenie spred 40 rokov je veľmi komplikovaná záležitosť," pripúšťa Patrik Košický z Ústavu pamäti národa. Doteraz sa oficiálne vie len o jednom prípade znásilnenia okupačnými vojakmi.

Ústav je pripravený poskytnúť žiadateľom všetky dostupné dokumenty a dôkazy. "Existujú zvodky verejnej bezpečnosti, kde sú zaznamenané jednotlivé incidenty počas vstupu okupačných vojsk," vraví Košický. Časť z nich je dostupná, zvyšok sa však po rôznych presunoch ocitol v Prahe, kde ich v roku 2002 zatopilo. Momentálne sú zmrazené, na budúci rok by sa malo začať s ich rekonštrukciou.

Potom už bude k dispozícii "absolútny dôkaz - obsahujú lekárske nálezy, súdnoznalecké posudky a výpovede priamych svedkov", tvrdí Košický. Podľa neho je doteraz preukázaných 23 mŕtvych a 150 zranených na území Slovenska do konca roka 1968, z ďalších rokov zatiaľ nie sú údaje známe.

Odškodňovanie rôznych skupín obetí predchádzajúcich desaťročí u nás neustále prebieha, musia však dokázať, že ich žiadosť je opodstatnená. Štát ich informoval, aké doklady majú predložiť, ak to neurobia, peniaze nedostanú. Odškodné už dostali desaťtisíce ľudí, stálo to viac ako dve miliardy korún.

Na najnovší druh odškodnenia zatiaľ peniaze nie sú. "Musíme urobiť všetko preto, aby sa našli," povedal Richard Fides z ministerstva spravodlivosti.

Rusi nikoho odškodňovať nechcú, tvrdia, že požiadavky má propagandistický ráz

Štáty, ktoré sa zúčastnili na okupácii Československa, by mali odškodniť obete. S touto myšlienkou prišiel v auguste šéf Ústavu pamäti národa Ján Langoš. Rusko to prostredníctvom svojho veľvyslanca Alexandra Ivanoviča Udaľcova v septembri odmietlo. "Táto požiadavka má propagandistický a vnútropolitický ráz," vyhlásil vtedy veľvyslanec. Ďalšie kroky zatiaľ nepodnikol ani Langoš. Jeho hovorca Michal Dzurjanin tvrdí, že ústav počká na súhrnné údaje o počtoch obetí a spôsobených škodách a potom sa obráti na Úrad vlády, aby začal konať. Z ústavných činiteľov v auguste s myšlienkou súhlasil prezident Ivan Gašparovič.

Druhy odškodnení

- odškodnenie deportovaných do nacistických koncentračných a zajateckých táborov (žiadosť bolo treba podať najneskôr v roku 2002, inak nárok zanikol),
- jednorazový finančný príspevok príslušníkom čs. zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 až 1945 (nárok bolo treba uplatniť do 31. 3. 2004),
- odškodňovanie za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu, alebo jeho nesprávnym úradným postupom,
- odškodňovanie osôb poškodených násilnými trestnými činmi, odškodnených bolo spolu 68 883 žiadateľov a priznané odškodnenie je 1 miliarda 953 miliónov korún,
- odškodňovanie príslušníkov pomocných technických práporov - PTP - zabezpečuje ministerstvo obrany (žiadosť o príspevok treba zaslať do konca tohto roku),
- sociálna poisťovňa vypláca jednorazový príspevok politickým väzňom alebo pozostalým, spolu im zatiaľ vyplatila 202 miliónov.
(rp)

obsah | Slovenská republika