Slovensko čaká na prvého ombudsmana

Slovensko sa ako posledná krajina z visegrádskej štvorky zrejme čoskoro dočká ombudsmana. Legislatívne prostredie na zriadenie inštitútu verejného ochrancu práv, teda ombudsmana, je pripravené už od začiatku roku. Zakotvenie tohto inštitútu vyplýva priamo z novelizovanej Ústavy SR, čo je iste zárukou väčšej nezávislosti ombudsmana a stability tohto inštitútu i konkrétnych právomocí. Sídlom ombudsmana bude Bratislava a jeho hlavnou úlohou bude poskytovať pomoc v prípade nesprávneho konania orgánov verejnej správy. Pôsobnosť sa nebude vzťahovať na NR SR, prezidenta, vládu, Ústavný súd, Najvyšší kontrolný úrad a spravodajské služby, či na príslušníkov polície, ktorí budú konať procesné úkony. Ak však nebudú konať napriek výzve občanov, vtedy môže ombudsman zasiahnuť.

V súčasnosti pozná inštitút ombudsmana približne 50 štátov, medzi nimi Nemecko, Veľká Británia, či ČR, Maďarsko a Poľsko. Prvou krajinou na svete, ktorá ho vytvorila ako parlamentný kontrolný orgán, bolo Švédsko v roku 1809. Jeho príklad nasledovalo ako druhé v roku 1919 Fínsko.

Na Slovensku by mal Úrad ombudsmana začať fungovať až začiatkom februára 2002, bude mať 15 až 18 zamestnancov a náklady na zriadenie úradu si vyžiadajú približne 20 miliónov Sk. Ombudsmana zvolí parlament na päť rokov a bude ho môcť za istých okolností aj odvolať. Úrad by mal začať vykonávať do šiestich mesiacov. "Predpokladám, že ombudsmana by mohlo Slovensko poznať niekedy po prvom rokovaní parlamentu v roku 2002," povedal vicepremiér pre legislatívu Ľubomír Fogaš (SDĽ). Ombudsman nemusí mať právnické, avšak vyžaduje sa vysokoškolské vzdelanie. Musí mať aspoň 35 rokov, musí byť občanom SR s trvylým pobytom na jej území a nesmie byť členom žiadnej politickej strany. Jeho mesačný príjem bude zhruba 50 000 Sk.

Medzi kandidátov patria predsedníčka Okresného súdu v Banskej Bystrici Jana Dubovcová, ktorú navrhla Asociácia sudkýň Slovenska, viceprezident Komory odborových zväzov Igor Lenský či spisovateľ Ladislav Ťažký, kandidát Matice slovenskej.

V Českej republike je ombudsmanom Otakar Motejl, bývalý predseda Najvyššieho súdu a potom minister spravodlivosti vo vláde Miloša Zemana. Jeho zástupkyňou je Anna Šabatová, niekdajšia disidentka, manželka Petra Uhla, donedávna zmocnenca vlády ČR pre ľudské práva.

(vr)

obsah | Slovenská republika