Úrad OSN: Slovensko nedáva azyl

Zastupiteľský úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) na Slovensku je vážne znepokojený. Slovensko aj po vstupe do Európskej únie ostáva krajinou s najnižšou mierou priznania štatútu utečenca v rámci krajín EÚ, a to napriek výraznému nárastu žiadateľov o azyl. Úrad zdôrazňuje, že Slovensko v prvom polroku tohto roka zaregistrovalo najvyšší počet žiadateľov o azyl v doterajšej histórii azylovej politiky na Slovensku.

Podľa údajov Migračného úradu ministerstva vnútra zaregistrovali od januára do konca júna 6 400 žiadostí o azyl, čo je viac ako v tradičných azylových krajinách, akými sú Holandsko, Dánsko alebo Španielsko. Tento údaj poukazuje na 90-percentný nárast v porovnaní s 3374 žiadateľmi o azyl v prvom polroku 2003.

Ako uviedla hovorkyňa UNHCR na Slovensku Mária Čierna, je zrejmé, že Slovensko sa stalo hlavnou križovatkou dvoch prevádzačských trás (východno-západnej z Ruska a Ukrajiny, a juho-západnej smerom z Balkánu), ktorými prúdia zmiešané skupiny migrantov a utečencov. Prísnejšie kontroly na hraniciach s Rakúskom nútia žiadateľov zotrvať na území Slovenska a žiadať tu o azyl. "Je však zjavné, že zámerom týchto cudzincov je pokračovať ďalej smerom do krajín s lepšími ekonomickými podmienkami a vyššou mierou prijímania utečencov," podotkla Čierna. Dodala, že napr. v Rakúsku získa azyl až 96 percent utečencov z Čečenska, kým na Slovensku bola ich úspešnosť nulová.

Slovensko sa v rámci Európy zaradilo medzi krajiny s najnižšou mierou priznaných utečencov - 0,2 percenta. Zo 6 397 žiadateľov o azyl bolo iba 751 cudzincov vypočutých a bolo vydané rozhodnutie. Postavenie utečenca na Slovensku priznali iba dvom cudzincom. Viac než 6 047 žiadateľov opustilo územie SR po zistení, že na jej území je prakticky "nemožné " získať štatút utečenca. "Aj výrazný rozdiel v porovnaní s údajmi o situácii v Rakúsku, kde získalo v prvom polroku 2004 štatút utečenca 2 907 cudzincov, je dôvodom k pochybnostiach o korektnosti azylového systému na Slovensku," zdôraznila Čierna.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika