Výbor OSN žiada ochranu Rómov a žien

Výbor OSN pre ľudské práva vyčíta Slovensku nedostatočnú ochranu žien a Rómov. "Slovensko by malo prijať potrebnú politiku a právny rámec na boj s domácim násilím," uvádza sa medzi pripomienkami výboru, o ktorých rokoval slovenský kabinet.

Vláde SR ďalej odporúča, aby vytvorila krízové centrá na pomoc obetiam a posilnila aj ochranu žien, ktoré sa stali obeťami obchodovania a prostitúcie.

Slovensko by malo podľa Výboru OSN odstrániť diskrimináciu Rómov a zvýšiť úsilie v boji s rasovým násilím. Upozorňuje na segregáciu rómskych detí, ktorá pretrváva na slovenských školách. Na Slovensku tiež chýba štatistika o postavení Rómov ako aj žien, ktorá by umožnila zhodnotiť a riešiť situáciu.

Výbor je znepokojený obvineniami zo zlého zaobchádzania počas policajného vyšetrovania, najmä z prístupu policajtov k rómskej menšine.

"Slovensko by malo prijať opatrenia na odstránenie všetkých foriem policajného obťažovania," konštatuje. Napriek tomu, že slovenský kabinet považuje tvrdenia rómskych žien o násilnej sterilizácii za neopodstatnené, Výbor OSN spomína vo svojom hodnotení aj túto kauzu. Odporučil SR zabrániť akýmkoľvek sterilizáciám bez informovaného súhlasu a poskytnúť poškodeným Rómkam účinné opravné prostriedky. Odsúdil hrozbu stíhania autoriek publikácie "Telo a duša" za šírenie poplašnej správy. Trestný zákon by totiž nemal slúžiť na odstrašovanie aktivistov a ľudí vykonávať svoje právo na slobodu prejavu.

Výbor OSN upozorňuje na záver na praktiky v psychiatrických liečebniach a v domovoch sociálnej starostlivosti. V týchto zariadeniach by mali prestať s používaním sieťových postelí.

Výzvy Výboru OSN majú podľa ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana politický charakter. Slovensko má na pripomienky reagovať do augusta budúceho roku a jednotlivé rezorty majú dovtedy pripraviť aj návrhy na zlepšenie. "Väčšina z nich je objektívna a bez ohľadu na to, že situácia v oblasti ľudských práv je na Slovensku podľa mňa v poriadku, je tu priestor na zlepšenie," povedal.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika