Na Slovensku sú ostrovy hlbokej chudoby

Takmer 300-tisíc slovenských Rómov žije v biede, je odkázaných na pomoc štátu, obce alebo charity. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý uskutočnili experti OSN. Miera nezamestnanosti medzi rómskym obyvateľstvom dosahuje 90 percent. Najhoršia situácia je v úplne izolovaných osadách.

"Uprostred pomerne bohatej spoločnosti sme zistili ostrovy hlbokej chudoby," povedal Ben Slay z regionálneho centra Rozvojového programu OSN. Na sociálne dávky sú odkázané takmer tri štvrtiny rómskych domácností. Úrady práce registrujú až 86 percent ekonomicky aktívnych Rómov. Väčšinou sú dlhodobo nezamestnaní a v dôsledku zníženia sociálnych dávok sa ich chudoba prehlbuje. Experti OSN preto odporúčajú, aby sa pri zadávaní štátnych zákaziek uprednostňovali projekty, ktoré vytvoria miesta pre takýchto nezamestnaných z rómskych komunít.

Správa konštatuje, že situácia je zjavne horšia v osadách, ktoré sú priestorovo oddelené od obce. Na Slovensku existuje vyše 280 takýchto rómskych osídlení, z nich 150 nemá prístup ani k vodovodu.

Experti OSN odporúčajú zintenzívniť spoluprácu miestnych samospráv s týmito osadami a rozvinúť individuálnu prácu komunitných centier a rómskych asistentov s rodinami, ktoré majú predpoklady postupne sa začleniť do spoločnosti. Podľa vládnej splnomocnenkyne Kláry Orgovánovej správa verne odráža skutočný stav veci a jej úrad chce výsledky prieskumu využívať.

(jc), PRAVDA

obsah | Slovenská republika