Pachinger žiada v Štrasburgu od Slovenska 36 miliárd Sk

Žalobu proti Slovenskej republike na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu podal Patrik Pachinger, ktorý je v súčasnosti obvinený z podvodu a založenia a zosnovania zločineckej skupiny v súvislosti s pádom nebankových subjektov BMG Invest a Horizont Slovakia. Domnieva sa, že boli porušené jeho ľudské práva, napr. právo na vlastníctvo.

Žalobu proti SR o náhradu škody podal aj na Okresný súd Bratislava 1 a v tejto žalobe žiada náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená štátnou mocou a spolu s úrokmi ku koncu marca tohto roku predstavovala 36,7 mld. Sk a denne narastá o 13 miliónov. Je však prístupný aj na mimosúdne vyrovnanie na základe projektu, o ktorého existencii už podľa vlastných slov informoval aj premiéra Mikuláša Dzurindu a prezidenta Rudolfa Schustera. Projekt je v súčasnosti uložený u advokáta Dušana Kleimana, ktorý zastupuje záujmy poškodených klientov.

Pachinger pre agentúru SITA povedal, že bol 4. februára 2002 nútený zatvoriť pobočky pre majetkový audit spoločností, ich dcér a vnučiek. Audit mal byť náhradou preberacieho protokolu. Na rozvoj spoločnosti a zhodnocovanie prostriedkov klientov mal plán, ktorý bol postavený na výkonnosti ekonomiky podnikov. Deň po zatvorení pobočiek však polícia v BMG a Horizonte urobila akciu a tá trvala 34 dní. Počas tejto akcie zablokovala účty spoločnosti, zhabala množstvo materiálov a majiteľov a zamestnancov nepustila do budovy. Po skončení akcie - 11. marca bol podľa Pachingera ustanovený predbežný správca Vladimír Bajtoš. "De facto som bol vlastníkom len 24 hodín a neskôr bol vyhlásený konkurz, ktorý sa odvolával, že som 30 dní neplnil záväzky."

Keď Pachinger spolu so svojím spoluobvineným Davidom Brtvom, ktorý je v súčasnosti vo väzbe v ČR a čaká na rozhodnutie o udelení azylu, kupovali BMG a Horizont, mali podľa neho plán rozvoja, postavený na výkonnosti ekonomiky podnikov, podobný činnosti stávkových kancelárií v Rumunsku. Spolu s obchodovaním s cennými papiermi, výrobou a poisťovníctvom sa podľa Pachingera dal zabezpečiť dostatok prostriedkov, z ktorých by sa dali vyplatiť aj všetky záväzky vrátane prostriedkov klientov. Výnosy by boli približne 30 mld. korún, z čoho polovica sú vklady klientov, dodal Pachinger. Keďže po zásahu polície sa už tieto obchody nedali uskutočniť a nemohol disponovať ani svojím vlastníckym právom k spoločnostiam, obrátil sa na ESĽP v Štrasburgu. "Očakávam náhradu škody, aj keď viem, že to asi nie je reálne," dodal.

Keď sa pôvodný plán realizovať nedal, tak Pachinger v máji a júli 2002 vypracoval nový plán. Tento plán už predpokladá aktívnu účasť štátu na riešení, ale podľa neho nezaťažuje štátny rozpočet. Ide o kombináciu pôvodného plánu, prispôsobenú však podmienkam, ktoré vznikli po februári 2002.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika