Pápež ukončil návštevu na Slovensku

Pápež pred asi štvrťmiliónovým davom pútnikov v bratislavskej Petržalke blahorečil gréckokatolíckeho biskupa Vasiľa Hopku a sestru Zdenku Schelingovú. V podvečerných hodinách sa rozlúčil na bratislavskom letiskua odletel do Ríma.

Pápež prišiel do Petržalky v papamobile. K miestu omše prechádzal cez špalier ľudí, ktorí mu na pozdrav mávali vlajkami vo vatikánskych žltých farbách. Ján Pavol II. im kýval z automobilu, na ktorom stiahli bočné bezpečnostné sklá.

K oltáru prišiel pápež v najlepšom zdravotnom stave počas celej návštevy. Hlavu, ktorú mal počas predošlých omší sklonenú a v dlaniach, držal tentoraz hore a pozorne sledoval desaťtisíce žltých vlajočiek, ktorými počas jeho privítania mával dav pod oltárom. Aj jeho hlas bol oveľa jasnejší a pevnejší než v predošlých dňoch. V programe slávnostnej bohoslužby bolo blahorečenie gréckokatolíckeho biskupa Vasiľa Hopka a rehoľnej sestry Zdenky Schelingovej, ktoré sa začalo čítaním ich životopisov. Následne ich pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslavených. Títo mučeníci položili život za vieru a za pravdu. "Kríž sa im stal cestou," odznelo v prejave Jána Pavla II.

Pápež potom vo svojom príhovore poďakoval za organizáciu celej jeho návštevy a pozdravil veriacich nielen v Petržalke, ale aj tých, ktorí počúvajú rozhlas alebo sledujú televíziu. "Pozdravujem ťa, milovaný slovenský národ," povedal Ján Pavol II. a vyvolal búrlivý potlesk v zhromaždenom dave. Napriek tomu, že rozprával oveľa ľahšie ako v predošlých dňoch, nechal v príhovore znovu pokračovať kardinála Tomka. Pápež Ján Pavol II. pripomenul, že v pondelok bude sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú ako svoju patrónku na Slovensku veriaci zbožne uctievajú. "Jej zverujem súčasnosť i budúcnosť cirkvi a slovenského národa, aby rastúc pod Kristovým krížom v ňom vedeli objaviť a prijať posolstvo lásky a spásy," uviedol na záver kázne Svätý otec.

Slavnostná bohoslužba sa skončila po takmer dva a pol hodine. Na Svätom otcovi sa už trochu prejavila únava z dlhého programu.

V areáli bol počas dňa otvorený stánok Slovenskej pošty, ktorá vydala príležitostnú známku k návšteve Svätého otca na Slovensku a ktorá ho na tomto mieste počas omše pečiatkovala. Ľudia túto možnosť hojne využívali. Z Petržalky odchádzal pápež v opancierovanej limuzíne. Odišiel na obed na Apoštolskú nunciatúru. Spoločnosť pri sviatočnom stole mu robili kardináli a biskupi zo Slovenska aj zo zahraničia. Menu tvorili talianske a slovenské jedlá a podávalo sa aj šampanské slovenskej značky. Po obede pápež chvíľu oddychoval.

Arcibiskup Sokol: Sú snahy mariť dôveru k cirkvi

Na Slovensku je podľa arcibiskupa Jána Sokola "obrovské úsilie mariť v srdciach veriacich dôveru k cirkvi, na čo sa vynakladajú aj enormné materiálne prostriedky". Arcibiskup to povedal v príhovore pred začiatkom slávnostnej omše.

Podľa jeho slov sa Slováci nádejali, že po získaní slobody sa bude náboženský život rozvíjať v ovzduší radostného hľadania pravdy, v láske a v pokoji. "Máme ešte veľa vnútorných i vonkajších problémov vo všetkých oblastiach: v mravnej, sociálnej, ekonomickej aj náboženskej, akoby srdcia ľudí zachvacovali vášne a držali v moci tajomné sily zla. Je tu veľa nástrah, ktoré by chceli strhnúť človeka z cesty spásy," vyhlásil Sokol. Podotkol však, že hlava katolíckej cirkvi zavítala do krajiny, ktorá má vo svojom štátnom znaku byzantský dvojkríž a vo svojej ústave sa odvoláva na cyrilo-metodské dedičstvo. "Sme ľud, ktorý vďaka silnému príkladu svojich otcov miluje Sedembolestnú Pannu Máriu," povedal arcibiskup.

Život podľa evanjelia je podľa neho spôsobom, akým sa Slovensko môže zapojiť do budovania spoločnej Európy. "Aj v zjednotenej Európe chceme zostať verní Kristovi a Cirkvi," vyhlásil metropolita.

Počas omše pápež blahorečil gréckokatolíckeho biskupa Vasiľa Hopku a sestru Zdenku Schelingovú. Obe osobnosti tým podľa Sokola postaví na oltár ako vzory viery, statočnosti a vytrvalosti až do konca. "Vaša Svätosť k týmto svedkom viery priradila aj Božích služobníkov biskupov Michala Buzalku a Jána Vojtaššáka. A vieme, že v časoch totality mnohí vydali svedectvo viery a vernosti Ježišovi Kristovi a jeho námestníkovi spôsobom, ktorý možno právom označiť za hrdinský," povedal arcibiskup.

Policajti mali problémy s nadšenými veriacimi

Neuveriteľné nadšenie zavládlo v Petržalke v momente, keď na miesto konania slávnostnej svätej omše dorazil pápež Ján Pavol II.

Na papamobile sa viezol pomedzi jednotlivé sektory, pričom policajti, ako aj vojaci v jednom momente takmer stratili kontrolu nad situáciou. Prevažne starší ľudia totiž na svoj vek až veľmi vrtko preliezli laná vymedzujúce chránený priestor a so slovami "Svätý Otec, milujeme Ťa" sa vrhli k papamobilu.

Muži v zelenom však mali problémy s veriacimi už hodinu pred príchodom pápeža do areálu, keď museli uzavrieť cestu, ktorou mala prísť kolóna s Jánom Pavlom II. Tisícky prichádzajúcich občanov úplne ignorovali pokyny policajtov a vojakov, aby neprechádzali cez komunikáciu a doslova sa s nimi hrali na mačku a myš. Jeden pán stojaci vo vyhradenom priestore to trefne okomentoval slovami "Mladí muži, to akoby ste hrach na stenu hádzali!". Keďže trpezlivosť každého má svoje hranice, aj príslušníci Policajného zboru a Ozbrojených síl SR strácali postupne nervy. Dochádzalo tak k hádkam, ktoré sa, našťastie, zaobišli bez väčších incidentov.

Vrtuľník a ostreľovači strážili areál

Nad areálom svätej omše stále lietal vrtuľník. Na strechách okolitých domov boli ostreľovači. Priestor oltára polícia z preventívnych dôvodov kontrolovala so psami, ktorí dokážu odhaliť výbušniny. Ľudia v priľahlých domoch pozorujú situáciu zo svojich okien. Viacerí po informáciách o zvýšených bezpečnostných opatreniach však situáciu sledujú iba spoza zatvorených okien.

Počet prichádzajúcich pútnikov pred omšou sa odzrkadlil aj na pripravených ekologických toaletách, pred ktorými sa tvoria rady. Z pápežovej návštevy majú zrejme radosť aj okolité obchodné domy, do ktorých si veriaci odbiehajú nakúpiť alebo sa len zohriať. Mnohí však využívajú aj tamojšie toalety napriek tomu, že za ne musia zaplatiť.

Noc v spacákoch

Tisíce veriacich prečkali noc zo soboty na nedeľu pod holou oblohou v bratislavskej Petržalke. Ako prví čakali na mieste slávnostnej omše, poslednej, ktorú bude Ján Pavol II. na Slovensku slúžiť. Pre veriacich bol pripravený počas noci duchovný program, vrátane polnočnej omše. Bratislava sa zobudila do krásneho slnečného, hoci chladného rána. Do Petržalky neustále prichádzajú ľudia, už pred ôsmou bolo v areáli približne 50-tisíc ľudí.

Časť pútnikov v Petržalke aj nocovala na karimatkách a v spacákoch. Približne kilometer od areálu sa rozhodla prenocovať dvojica mladých pútnikov v stane, a keďže im bolo zima, kúsok od hlavnej cesty si rozložili táborák. Pracovníci Slovenského Červeného kríža a ani ich rakúski kolegovia nemali v noci prácu a neošetrovali žiadne zranenia. Do ich troch stanov, ktoré sú rozložené na okrajoch areálu, sa však prišlo niekoľko ľudí zohriať.

V noci zahrieval čakajúcich duchovný program

O večerný program na mieste konania omše sa postarali spevácke zbory a skupiny, neskôr prišli na rad svedectvá viery, ktoré o 23.00 vystriedala krížová cesta za nenarodené deti. Viedol ju Jozef Ragula, ktorý prosil "o záchranu všetkých detí v lone matky, ktoré sú pod hrozbou, že zahynú pod nožom lekára".

Presne o polnoci sa ľuďom, ktorí prišli z viacerých krajín, prihovoril známy kňaz Daniel Dian. V homílii okrem iného uviedol, že miesto komunizmu k nám prišiel "konzumizmus", ktorý je obrovskou hrozbou pre jednotlivcov, rodiny aj štát. Upozornil tiež na skutočnosť, že v súčasnosti stále častejšie vychádzame z kostola a vzápätí zabúdame, kde sme pred chvíľou boli.

Medzi zdravotníkmi sú aj Rakúšania

V sobotu večer si slovenskí a rakúski zdravotníci rozdelili sektory, v ktorých sa starali o pútnikov. Najväčšie obavy boli z podchladenia veriacich počas studenej noci, ale neboli hlásené závažnejšie problémy, ošetrovali iba drobné poranenia. Rakúšania zasahovali približne desaťkrát - boli to bolesti hlavy, vysoký krvný tlak, kŕče či ľahký astmatický záchvat. Slováci museli transportovať do nemocnice pútnika s epileptickým záchvatom a zasahovali aj pri bolesti zubov.

Od rána je v službe asi dvesto slovenských a vyše sto rakúskych zdravotníkov.

(pn, pi, pln, mm)

obsah | Slovenská republika