Pápež zahájil návštevu Slovenska

Na prispenie bohatou kresťanskou tradíciou k budovaniu novej Európy vyzval dnes pápež Ján Pavol II. slovenských občanov krátko po začiatku svojej oficiálnej štvordňovej návštevy Slovenskej republiky.

Neuspokojte sa iba hľadaním ekonomických výhod. Veľké bohatstvo skutku môže vyvolať aj veľkú chudobu," uviedol pápež v príhovore na bratislavskom letisku. "Iba budovaním spoločnosti, ktorá napriek obetiam a ťažkostiam rešpektuje ľudský život vo všetkých jeho formách, propaguje rodinu ako miesto vzájomnej lásky a rastu osoby, hľadá spoločné dobro a je pozorná na potreby najslabších, možno zabezpečiť budúcnosť na pevných základoch a blahodárnu pre všetkých," vyhlásil Ján Pavol II.

Dejiny Slovenska sa podľa pápeža "javia ako dejiny vernosti Kristovi a jeho cirkvi". Vyzdvihol svedkov evanjelia, ktorí sa svojím prínosom podieľali na vytváraní občianskych a náboženských dejín Slovenska. "Mám na mysli hlavne slávnych bratov zo Solúna, svätých Cyrila a Metoda, apoštolov slovanských národov, ale aj ostatných, ktorí preukazovali svoje čnosti obetavej službe Bohu a blížnemu. K ním teraz pribudnú aj biskup Vasiľ Hopko a rehoľná sestra Zdenka Schelingová, ktorých túto nedeľu s radosťou pripíšem do zoznamu blahoslavených," povedal pápež. Na Slovensko podľa vlastných slov prichádza "pútnik evanjelia, prinášajúc všetkým pozdrav pokoja a nádeje".

Po prečítaní prvých viet svojho príhovoru požiadal pápež Roberta Urlanda zo Štátneho sekretariátu Svätej stolice, aby pripravený prejav dočítal namiesto neho. Posledné vety predniesol Ján Pavol II. opäť osobne.

Po tretíkrát na Slovensku

Štvrdňová návšteva Jána Pavla II. je 102. zahraničnou cestou hlavy katolíckej cirkvi počas jej 25-ročného pontifikátu a treťou návštevou Slovenska.

Na bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika ho privítal prezident SR Rudolf Schuster, predseda Národnej rady SR Pavol Hrušovský a predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda. Pri letiskovej ploche čakali na najvyššieho katolíckeho predstaviteľa asi dve tisícky pútnikov.

Pápež opustil lietadlo na špeciálne upravenej plošinke s kreslom. Chlebom a soľou ho privítal krojovaný pár. Po vypočutí hymien oboch štátov vzdal Ján Pavol II. úctu štátnej vlajke SR.

V sprievode hlavy katolíckej cirkvi pricestoval na Slovensko štátny sekretár Svätej stolice Angelo Sodano, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov Jozef Tomko, substitút Štátneho sekretariátu Leonardo Sandri, pomocný prefekt Pápežského domu Stanislav Dziwisz, hlavný pápežský ceremoniár Piero Marini, vedúci protokolu s osobitným poverením Renato Boccardo a ďalší predstavitelia Vatikánu.

Okrem najvyšších ústavných činiteľov privítali na letiskovej ploche pápeža aj podpredsedovia parlamentu, ministri, členovia diplomatického zboru a cirkevní hodnostári. Medzi nimi nechýbali apoštolský nuncius na Slovensku Henryk József Nowacki, kardinál Ján Chryzostom Korec, predseda Konferencie biskupov Slovenska František Tondra, arcibiskup Ján Sokol, národný koordinátor prípravy pápežovej návštevy Rudolf Baláž a prvý tajomník Apoštolskej nunciatúry Janusz Urbańczyk.

Dopravné problémy

Opatrenia pri pápežovej návšteve spôsobili krátkodobé zdržiavanie premávky na jednotlivých komunikáciách v Bratislave a meškanie hromadnej dopravy v rozsahu päť až 20 minút.

Policajti totiž 10 až 20 minút pred prejazdom papamobilu kompletne uzatvárajú križovatky a ulice. Počas víkendu v rámci opatrení pri návšteve Jána Pavla II. Dopravný podnik v Bratislave zavedie posilovú autobusovú dopravu, ktorá bude obsluhovať záchytné parkoviská. Linka A bude smerovať od Krematória okolo ZOO a Slávičieho údolia po Holíčsku ulicu v Petržalke. Linka B1 prepraví pasažierov od parkoviska pri letisku Vajnory cez prístavný most k Technopolu. Tam sa bude otáčať aj linka B2, ktorá bude obsluhovať parkoviská pri TESCU Zlaté piesky a Shopping Parku AVION. Od Ružinovského cintorína bude viesť trasa linky C, ktorá pôjde cez Prístavný most k parkovisku pri Slovnafte.

Dopravu cestujúcich so zníženou pohyblivosťou do areálu svätej omše zabezpečia dva nízkopodlažné autobusy zo Železničnej stanice Petržalka, ktoré pôjdu cez Kopčiansku, Rusovskú cestu, Panónsku, Bratskú a naspäť. Autobusy budú označené piktogramom invalidného vozíka.

Vzhľadom na dopravné obmedzenia budú cez víkend presmerované linky 82, 92, 97 a 506, pričom budú mimoriadne otvorené niektoré predajne lístkov DPB.

(pn, pi, pln), PRAVDA

obsah | Slovenská republika