Vláda odsúhlasila ústavu EÚ

Vláda v stredu odsúhlasila text prvej európskej ústavy, ktorú predstavitelia členských štátov Európskej únie podpíšu v piatok v Ríme. Za Slovensko tak na základe splnomocnenia prezidentom Ivanom Gašparovičom urobia premiér Mikuláš Dzurinda a minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Na obsahu euroústavy sa v júni v Bruseli dohodli lídri európskej dvadsaťpäťky. Podľa rezortu slovenskej diplomacie ide o medzinárodnú zmluvu, ktorou sa prenáša výkon časti práv na Európsku úniu. Na jej prijatie je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny poslancov NR SR a ratifikácia prezidentom.

Iný názor má však rezort spravodlivosti pod vedením Daniela Lipšica (KDH), podľa ktorého ústava vytvára z Európskej únie štátny zväzok. V takomto prípade by sa o jej prijatí muselo v zmysle slovenskej ústavy konať referendum. Politicky presadzuje z koalície všeľudové hlasovanie o euroústave len KDH, ktoré má výhrady voči jej obsahu. Ministri za KDH sa dnes pri schvaľovaní euroústavy zdržali hlasovania.

Väčšina členských štátov EÚ plánuje novú zmluvu ratifikovať v národných parlamentoch, niektoré štáty pripravujú referendá. Aby začala platiť, je potrebná jej ratifikácia najneskôr do 1. novembra 2006.

Euroústava sa skladá z preambuly a štyroch častí. Prvá definuje hodnoty, ciele, kompetencie, inštitúcie a nástroje EÚ, obsahuje ustanovenia o základných právach, občianstve, demokratickom živote a financovaní únie. Upravuje tiež podmienky prijatia krajiny EÚ a prvýkrát aj dobrovoľného vystúpenia z nej. Druhú časť ústavy tvorí Charta základných práv, tretia najrozsiahlejšia podrobne rozoberá fungovanie EÚ, jej politiky v jednotlivých oblastiach i spôsob rozhodovania. Štvrtá časť všeobecné a záverečné ustanovenia, upravuje spôsob prechodu z terajšej zmluvnej základne EÚ na ústavnú zmluvu, jej ratifikáciu a spôsob zmeny textu.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika