Parlament schválil budúcoročný rozpočet

Parlament v piatok schválil štátny rozpočet na rok 2004 so schodkom na úrovni 78,495 miliardy Sk. Príjmy sú rozpočtované v sume 231,958 miliardy Sk, výdavky v objeme 310,453 miliardy Sk. Deficit verejných financií by mal podľa metodiky ESA 95 dosiahnuť 3,9 % predpokladaného HDP, čo predstavuje 50,4 miliardy Sk. Z prítomných 149 poslancov NR SR za rozpočet hlasovalo 78, proti bolo 71. Príjmy štátneho rozpočtu (ŠR) sa oproti vládnemu návrhu znížili o 18,07 miliardy Sk, výdavky sa zvýšili o 440 miliónov Sk a schodok štátneho rozpočtu sa zvýšil o 18,51 miliardy Sk.

Poslanci rozhodli, že prostriedky zo štátnych finančných aktív respektíve z privatizácie v sume 18,4 miliardy Sk, ktoré mali pôvodne smerovať do štátneho rozpočtu, sa použijú najmä na oddlženie zdravotníctva. Z hľadiska posudzovania výšky schodku verejného rozpočtu ide o technickú operáciu s neutrálnym dopadom.

Premiér je spokojný

Premiér Mikuláš Dzurinda po schválení štátneho rozpočtu na budúci rok neskrýval radosť. "Som rád, že Slovensko má štátny rozpočet na budúci rok, pretože je to rok zavŕšenia integračného procesu, keď potrebujeme mať jasno v štruktúre príjmov a výdavkov rozpočtu," vyhlásil predseda vlády pred novinármi.

Neteší ho však mierne navŕšenie deficitu štátneho rozpočtu. Nevníma to však dramaticky. Cieľa dosiahnuť deficit verejných financií vo výške 3,9 percenta predpokladaného HDP sa vláda nevzdá ani na budúci rok. Podstatná redukcia rezervy vlády však podľa Dzurindu kabinetu zúži manévrovací priestor.

Premiérovi je ľúto, že Ivan Šimko so svojou skupinou poslancov mierne zvýšil deficit štátneho rozpočtu. "Nevnímam to však dramaticky," uviedol šéf vlády. Považuje to za detinské a za prejav nevyzretosti. Zároveň dodal, že Šimko ministrovi financií Ivanovi Miklošovi dnes sľúbil, že navrhne v rozpočte drobné zmeny, ktoré však nezvýšia deficit. "Z toho vyplýva, že Šimko klamal," vyhlásil premiér.

Štátna prémia v stavebnom sporení sa zníži na 2 500 Sk

Štátna prémia poskytovaná stavebným sporiteľom sa na budúci rok zníži na 2 500 korún zo súčasných 3 000 Sk. V štátnom rozpočte na rok 2004 je v kapitole všeobecná pokladničná správa vyčlenených na štátnu prémiu stavebným sporiteľom celkovo 2,5 miliardy Sk. Štátny príspevok k hypotekárnemu úveru bude v budúcom roku vo výške 1%. Pôvodne rezort financií navrhoval znížiť prémiu na 1 500 Sk. Podľa prepočtov troch stavebných sporiteľní bude v tomto roku stavebným sporiteľom vo forme štátnej prémie k stavebnému sporeniu pripísaných na účty najviac 2,43 miliardy Sk.

Aj pri znížení ročnej prémie z 3 000 Sk na 2 500 Sk podľa predsedu predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Jána Burgera klesne celkový objem nároku na štátnu prémiu iba minimálne, približne o 20 až 30 miliónov korún Sk. Je to preto, že maximálny ročný vklad 16 666 Sk je vyšší ako priemerný ročný vklad sporiteľov 15 tisíc korún.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika